Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 24/02/2024
Nợ xấu năm 2023 của nhiều ngân hàng tăng mạnh và đang có xu hướng đi lên. Nợ xấu đi lên buộc các nhà băng phải tăng trích dự phòng rủi ro, khiến lợi nhuận ngân hàng bị ăn mòn.
1 2 3 4 5 ... 62