Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 30/10/2020
Hai thứ trưởng Tài Chính được xác định có liên quan đến vụ Út trọc. Tuy nhiên VKS cho rằng cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự, mà kiến nghị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền.
1 2 3 4 5 ... 25