Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 28/03/2020
Dự luật trị giá 2.000 tỷ USD là gói hỗ trợ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của Mỹ nhằm giúp đỡ người dân Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ đang phải vật lộn với sự gián đoạn kinh tế do COVID-19 gây ra.
1 2 3 4 5 ... 11