Hà Nội, Thứ Ba Ngày 25/01/2022
Đặt bút ký vào bản “thỏa thuận góp vốn” hoặc “hợp đồng vay” rồi chuyển tiền cho chủ đầu tư để nhận quyền đối với những bất động sản nhưng sau đó khách hàng đã phải “ngậm đắng” vì “cầm dao đằng lưỡi”.
1 2 3 4 5 ... 85