Hà Nội, Thứ Tư Ngày 19/01/2022
Theo quy định, đến ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng hóa đơn điện tử. Đây được cho là một bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý thuế.
1 2 3 4 5 ... 129