Hà Nội, Thứ Năm Ngày 28/09/2023
Nông trại điện thoại” (Phone Farm) lợi dụng cơ chế đề xuất của các nền tảng mạng xã hội, đó là nếu có nhiều tương tác cho một nội dung thì nền tảng sẽ phổ biến nội dung đó rộng rãi hơn đến người dùng.
1 2 3 4 5 ... 27