Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 02/12/2023
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức từ ngày 28- 30/8 tại Nhà Quốc hội để lấy ý kiến các đại biểu hoạt động chuyên trách về các dự án luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, N
1 2 3 4 5 ... 19