Hà Nội, Thứ Hai Ngày 24/06/2024

Nghi vấn Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam trúng thầu khi chưa đáp ứng năng lực xây dựng?

PV 09:11 11/05/2021

Khi tham gia hoạt động xây dựng với tư cách là nhà thầu thì tổ chức hay DN đó phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với phần việc mình thực hiện theo quy định pháp luật xây dựng.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam vẫn được “trao” nhiều hợp đồng xây lắp tiền tỉ do các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) làm chủ đầu tư dù chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt năng lực xây dựng để tham gia thi công xây dựng.

Thi công khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt “giấy thông hành”

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật Đấu thầu, "Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan". Đồng thời theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu, nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp, thực hiện theo quy định tại Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/09/2018) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, kể từ khi Nghị định có hiệu lực, tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTXD/2018/XL/092: Thi công xây dựng lắp Dự án "Xây dựng mới các TBA năm 2018 trên địa bàn quận Tây Hồ đợt 5".

Luật Đấu thầu và Luật chuyên ngành Xây dựng đã quy định rõ như vậy nhưng Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam vẫn được nhiều giám đốc công ty điện lực phê duyệt trúng thầu để thi công hàng loạt các gói thầu xây lắp do các công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực Hà Nội làm chủ đầu tư khi chưa đáp ứng tiêu chuẩn năng lực xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đơn cử như tại Gói thầu 03 Thi công xây lắp + Hạng mục chung thuộc dự án Xây dựng mới lộ 486 E1.37 (Bắc An Khánh) cấp điện cho Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên và liên thông với lộ 487E1.37. Và Gói thầu số 03 Thi công xây lắp + Hạng mục chung thuộc dự án Hạ điện áp từ 35kV xuống 22kV nhánh Cụm Công nghiệp Lai Xá-Kim Chung, kết hợp cải tạo mạch vòng 472-475E1.31. Chủ đầu tư Điện lực Hoài Đức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) 2 gói thầu trên với giá trúng thầu lần lượt là 2.270.201.910 đồng và 3.795.111.453 đồng.

Đáng chú ý thời điểm Giám đốc Công ty Điện lực Hoài Đức phê duyệt trúng thầu và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam (tháng 12/2018), nhà thầu này không đủ điều kiện về năng lực xây dựng thi công 2 gói thầu do chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình. Được biết, Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam được Sở Xây dựng Hà Nội cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đường dây và TBA (số HAN-00019605) ngày 07/01/2019.

Không chỉ ở Điện lực Hoài Đức, trước thời điểm Công ty Cổ phần Đức Giang đủ điều kiện thi công xây dựng, nhà thầu này còn được phê duyệt trúng thầu và ký hợp đồng để thi công các gói thầu thuộc điện lực Cầu Giấy, Hoàn Kiếm…

Đó là Gói thầu 23/18XL: “Đại tu hệ thống khóa trạm, bọc thanh cái và bịt chống chuột trạm treo”, Điện lực Cầu Giấy phê duyệt trúng thầu và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đức Giang vào tháng 10/2018, giá trúng thầu 1.284.868.613 đồng.

Gói thầu 01-XL: Thi công Cải tạo các tuyến cáp ngầm trung áp thuộc TBA 110kV E1.12 (lộ 479, 485) và TBA 110kV E1.14 (lộ 450, 459) thuộc Công trình: Thi công Cải tạo các tuyến cáp ngầm trung áp thuộc TBA 110kV E1.12 (lộ 479, 485) và TBA 110kV E1.14 (lộ 450, 459). Điện lực Hoàn Kiếm phê duyệt trúng thầu và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam (tháng 11/2018) với giá trúng thầu là 3.493.082.693 đồng.

Thậm chí ở gói thầu số 01-XL: Thi công di chuyển, cải tạo nâng công suất TBA Tràng Thi, Điện lực Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam còn được lựa chọn trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Giá trúng thầu 711.686.782 đồng (Quyết đinh phê duyệt KQLCNT số 556/QĐ-PC HOANKIEM ngày 30/102018). Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày.

“Ve sầu thoát xác” để trúng thầu

Ngoài những gói thầu đã được đề cập ở trên, Công ty Cổ phần Đức Giang dùng chính những hợp đồng thi công các gói thầu trên để kê khai hợp đồng tương tự chứng minh năng lực kinh nghiệm tham gia dự thầu tại nhiều gói thầu xây lắp điện trong thời gian gần đây.

Cụ thể: Gói thầu số 02-2019-ĐTXD: Thi công xây lắp công trình Xây dựng mới các mạch liên thông 22kV khu vực xã Hòa Thạch do Điện lực Quốc Oai làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đức Giang trúng thầu với giá trúng: 3.359.844.527 đồng.

Khi tham gia dự thầu gói thầu trên, Công ty Cổ phần Đức Giang sử dụng Hợp đồng tương tự số 1311/HĐXL/2018 ĐG- HK ngày 14/11/2018 - Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, giá trị 3.493.082.693 đồng. (Gói thầu 01-XL: Thi công Cải tạo các tuyến cáp ngầm trung áp thuộc TBA 110kV E1.12 (lộ 479, 485) và TBA 110kV E1.14 (lộ 450, 459) thuộc Công trình: Thi công Cải tạo các tuyến cáp ngầm trung áp thuộc TBA 110kV E1.12 (lộ 479, 485) và TBA 110kV E1.14 (lộ 450, 459).

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đức Giang cũng sử dụng HĐ tương tự số 1311/HĐXL/2018/ĐG-HK ngày 14/11/2018 để chứng minh năng lực kinh nghiệm khi tham gia dự thầu gói thầu Thi công xây lắpThuộc dự án: Nâng công suất các TBA trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2019 (phường Nhật Tân, Quảng An, Bưởi, Thụy Khuê). Kết quả nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam & Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp và xây dựng Hải Phong được Công ty Điện lực Tây Hồ phê duyệt trúng thầu gói thầu với giá trúng: 3.200.645.575 đồng.

Đáng chú ý, thỏa thuận liên danh Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam & Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp và xây dựng Hải Phong tại Hồ sơ dự thầu (HSDT) khi tham dự Gói thầu này không ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện trong bảng phân công công việc tại mục 3 điều 2 Phân công trách nhiệm.

Trong khi Khoản 3 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 cũng quy định rất rõ: “Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh”. Thế nhưng không hiểu sao liên danh này vẫn được chủ đầu tư Điện lực Tây Hồ phê duyệt trúng thầu.

Dư luận đặt ra câu hỏi, có sự ưu ái nào của các đơn vị điện lực trực thuộc EVN Hà Nội “dành” cho Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam khi ký hợp đồng thi công hàng loạt các gói thầu xây lắp khi chưa đủ điều kiện?.

Hơn nữa, với sự ưu ái đến khó hiểu của các chủ đầu tư ngành điện thuộc EVN Hà Nội với nhà thầu Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam cũng đã phần nào gián tiếp thu hẹp “sân chơi” giành cho các nhà thầu không phải “gương mặt thân quen” của ngành điện lực Hà Nội nói riêng đồng thời làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch trình đấu thầu.

Trong khu đó, những gói thầu mà Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam trúng thầu đa phần là các gói thầu quy mô nhỏ, thời gian thi công ngắn, rất “vừa miếng” với đa phần các doanh nghiệp cấp vừa và nhỏ nói chung.

Nhà thầu Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam cũng là cái tên quen thuộc trúng hàng loạt các gói thầu tiền tỉ của các Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội làm chủ đầu tư, như gói thầu số 02-2019- ĐTXD: Thi công xây lắp công trình Xây dựng mới các mạch liên thông 22 KV khu vực xã Hoà Thạch (QĐ phê duyệt KQLCNT số 1272/QĐ-PC QUOCOAI ngày 10/05/2019); Gói thầu 10-1/XL/ĐTXD2019: Thi công xây lắp và hoàn trả hè đường công trình Xây dựng tuyến cáp ngầm từ trạm 110kV E1.52 cấp điện cho khu liên hợp Bệnh Viện (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 876/QĐ-PC DONGDA ngày 03/09/2019); Gói 01-XL: Thi công Cải tạo các tuyến cáp ngầm trung áp thuộc TBA 110kV E1.12 (lộ 479, 485) và TBA 110kV E1.14 (lộ 450, 459) (Quyết định số 601/QĐ-PC HOANKIEM ngày 14/11/2018 của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm); Gói 01-XL: Thi công Khai thác tải trung áp 110kV Công viên thống nhất – khu vực quận Hoàn Kiếm (Giai đoạn 2); Khai thác tải trung áp trạm 110kV Công viên thống nhất – khu vực quận Hoàn Kiếm – Giai đoạn 3; (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 647/QĐ-PC HOAN KIEM ngày 30/11/2018)…

Theo Sở hữu Trí tuệ

Bạn đang đọc bài viết Nghi vấn Công ty Cổ phần Đức Giang Việt Nam trúng thầu khi chưa đáp ứng năng lực xây dựng? tại chuyên mục Cần biết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Cần biết