Hà Nội, Thứ Hai Ngày 02/10/2023
Ông Đỗ Quang Vinh bắt đầu làm Chủ tịch SHB Finance từ đầu năm 2021, sau đó đến giữa năm chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên. Từ tháng 6/2023, ông Vinh đã không còn đảm nhiệm vị trí này.
1 2 3 4 5 ... 14