Hà Nội, Thứ Năm Ngày 19/05/2022
Nhiều ngành hàng được dự báo từ trước là sẽ ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sắt thép, xi măng… nhưng đến nay cũng bắt đầu “thấm đòn”, một số sản phẩm suy giảm mạnh đầu ra trên dưới 50%.