Ghi nhận đến hết ngày 31/3/2020, vốn chủ sở hữu của Vietcombank ở mức 85.071 tỷ đồng, tăng 5,2% sau 3 tháng. Tính đến hết ngày 31/3/2020, tổng tài sản của Vietcombank ở mức trên 1,14 triệu tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm.

Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 9.034 tỷ đồng, tăng 6,29% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng nhẹ 5,43%, đạt 1.127 tỷ. Thu nhập từ hoạt động khác cũng giảm nhẹ 4%, kỳ này ghi nhận 1.144 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm 2019 ghi nhận 1.198 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận mảng tín dụng cũng sụt giảm đáng kể từ mức 52,8% cùng kỳ năm ngoái xuống 49,9%. Duy chỉ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 19%, đạt hơn 1.107 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh của ngân hàng này đang 'trượt' dài, ghi nhận con số âm 54.447 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng này cũng tăng từ 4.383 tỷ đồng lên 4.910 tỷ đồng, tăng 12% so với quý cùng kỳ. Thêm nữa, trong quý này, ngân hàng đã trích lập 2.152 tỷ đồng (cao hơn 42% so với mức trích lập cùng kỳ năm 2019). Điều này khiến cho lợi nhuận suy giảm. Sau khi trừ chi phí và trích lập dự phòng, lợi nhuận quý I/2020 của Vietcombank đạt 5.222 tỷ đồng, giảm 11,14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối quý 1/2020, Vietcombank ghi nhận nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 32%, chiếm 904 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 43%, chiếm hơn 837 tỷ đồng,... Dẫn đến tổng nợ xấu tăng 7% so với đầu năm, chiếm hơn 6.191 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0.79% lên mức 0.82%.