Hà Nội, Thứ Ba Ngày 26/10/2021
Sau thời gian hơn 2 năm giằng co, cuối cùng dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cũng phải lập thêm trạm thu phí trên tuyến tránh như đề nghị của người dân khi trạm này mới đi vào hoạt động.