Hà Nội, Thứ Hai Ngày 15/07/2024
Ngoài cho vay nặng lãi Đường “Nhuệ” ở Thái Bình còn nổi tiếng khi trúng đấu giá đất một cách bất thường. Giang hồ này thậm chí còn bị tố cáo đánh đập người khác ngay trong trụ sở công an phường…
Ngoài cho vay nặng lãi Đường “Nhuệ” còn nổi tiếng khi trúng đấu giá đất một cách bất thường. Thậm chí, anh ta còn bị tố cáo đánh đập người khác ngay trong trụ sở công an phường.