Hà Nội, Thứ Tư Ngày 29/03/2023
Hoạt động sàng tuyển than của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã phát sinh khói bụi ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.