Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021
Cắt giảm lương lãnh đạo tới 40%, nhân viên nghỉ luân phiên, tìm kiếm nguồn hàng mới, giảm giá vé 50%…. đó là hàng loạt giải pháp mà các doanh nghiệp vận tải áp dụng để tồn tại trong “bão Covid -19”.