Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 20/05/2022

Hà Nội điều chỉnh ngân sách khi áp dụng thi điểm chính quyền đô thị

TDVN 10:33 24/06/2021

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua quy định về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1/7/2021, Hà Nội sẽ áp dụng thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường trên địa bàn các quận và thị xã Sơn Tây. Trong khi đó, UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày về Tờ trình.

Như vậy, các phường khi không còn là cấp ngân sách sẽ không còn nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND thành phố. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường.

Vì thế, thành phố đề nghị điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách các quận và thị xã để cụ thể hóa việc các địa phương không còn là cấp ngân sách độc lập. UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã; nguồn thu, nhiệm vụ chi của các phường theo phân cấp trước đây chuyển thành nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các quận, thị xã; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách cấp phường trước đây được gộp vào tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách quận, thị xã.

Các đại biểu kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI ấn nút biểu quyết.

Theo Nghị quyết được HĐND TP thông qua, việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các quận, thị xã và các phường như sau:

Đối tượng điều chỉnh: Ngân sách các quận, thị xã Sơn Tây và các phường thuộc các quận, thị xã Sơn Tây.

Nội dung điều chỉnh: Về phân cấp nguồn thu: Điều chỉnh nguồn thu của ngân sách phường quy định tại mục I, Phần C, Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ HĐND của HĐND TP thành nguồn thu của ngân sách quận, thị xã.

Về phân cấp nhiệm vụ chi: Điều chỉnh nhiệm vụ chi của ngân sách phường quy định tại mục II, Phần C, Phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5/12/2016 và số 12/2017/NQ-HĐND ngày 5/12/2017 của HĐND TP về ngân sách quận, thị xã.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ha-noi-dieu-chinh-ngan-sach-khi-ap-dung-thi-diem-chinh-quyen-do-thi-d22131.html

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội điều chỉnh ngân sách khi áp dụng thi điểm chính quyền đô thị tại chuyên mục Vấn đề hôm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Vấn đề hôm nay