Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 24/05/2024

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới giảm

taichinhdoanhnghiep.net.vn 16:40 24/01/2022

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 11 tháng năm 2021, bảo hiểm xe cơ giới giảm 0,8%, bảo hiểm sức khỏe giảm 0,5% khiến cho bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng thấp.

Tính đến hết tháng 11 năm 2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 51.586 tỷ đồng, tăng trưởng 1,98%, bồi thường 15.873 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 14.137 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,4 % trong tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 8,0% so với cùng kỳ, bồi thường 6.359 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 45 %. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.488 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,8%, giảm 12,2% so với cùng kỳ, bồi thường 657 tỷ, tỷ lệ bồi thường 18,8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.649 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,6%, bồi thường 5.702 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 53,6%

11 tháng năm 2021, doanh thu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới giảm. (Ảnh minh họa)

11 tháng năm 2021, doanh thu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới giảm. (Ảnh minh họa)

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 15.998 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31%, giảm 0,5% so với cùng kỳ, bồi thường 4.268 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 26,7% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 7.124 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,8%, tăng trưởng 6,3%, bồi thường 1.748 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24,5% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 6.655 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,9%, tăng trưởng 14,6%, bồi thường 1.114 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 16,7% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 5.281 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,2%, tăng 22,3%, bồi thường 549 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 10,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.373 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,7%, giảm 7,8% so với cùng kỳ, bồi thường 564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 41,1%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.494 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 21,8%, bồi thường 613 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24,6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 2.168 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,2%, tăng trưởng 14,0%, bồi thường 1.075 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 49,6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.182 tỷ đồng tăng trưởng 18.6%, bảo hiểm hàng không 804 tỷ đồng, tăng 35,7%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 702 tỷ đồng, giảm 11,2%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 240 tỷ đồng tăng 7,7 bảo hiểm nông nghiệp đạt 49 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 27 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ.

Về bảo hiểm nhân thọ, theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 11/2021, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 3.108.505 hợp đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 44,9%, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 12,6%, tăng 134,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 30,1%, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,9% giảm 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.997.106 tăng 14,3%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 138.643 tỉ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 20,3%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 14,2%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,2%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,91%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,4%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Cùng với việc tăng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 11/2021 tăng 21,5% đạt 43.998 tỷ đồng.

Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 11 tháng đầu năm 2021 cho các sản phẩm bảo hiểm là 28.491 tỷ đồng.

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/doanh-thu-bao-hiem-suc-khoe-bao-hiem-xe-co-gioi-giam-d27294.html

Bạn đang đọc bài viết Doanh thu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới giảm tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm