Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 20/07/2024

Thị trường bảo hiểm tăng trưởng mạnh, tổng tài sản hơn 582 nghìn tỷ đồng

tài chính dn 06:14 09/03/2021

Tính đến hết tháng 2 năm 2021, tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Tài chính cho hay, tính đến hết tháng 2/2021, tổng tài sản bảo hiểm ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 422.060 tỷ đồng.

Ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 470.893 tỷ đồng, tăng 22,85% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 24.203 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 345.786 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 26.950 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.397 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16.553 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản bảo hiểm tăng trưởng mạnh.

Tổng giá trị tài sản bảo hiểm tăng trưởng mạnh.

Tính đến thời điểm này, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm năm vẫn duy trì được sự tăng trưởng khả quan với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước đạt 552,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,3%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 113,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 184,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 48,2 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng tài sản của toàn thị trường tăng trưởng bình quân 19%/năm, ước đạt trên 526 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 19,4%/năm, ước đạt 416 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng doanh thu ngành bảo hiểm tăng bình quân 19,3%/năm, ước đạt trên 226 nghìn tỷ đồng năm 2020; tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng bình quân 13,1%/năm, ước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng năm 2020; thực hiện bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước khoảng 282 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo dự thảo, đối với thị trường bảo hiểm, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm sẽ cho phép các doanh nghiệp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đổi mới mô hình tăng trưởng do chủ động lựa chọn loại hình, phương thức kinh doanh phù hợp với năng lực, đa dạng hóa các phương thức kinh doanh; tiết giảm chi phí do đơn giản hóa thủ tục hành chính và chủ động trong hoạt động kinh doanh; từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Các tổ chức, cá nhân sẽ có thêm nhiều lựa chọn do mọi thông tin đều công khai, minh bạch, nhiều cách thức tiếp cận với doanh nghiệp bảo hiểm; tiết kiệm được chi phí.

Bạn đang đọc bài viết Thị trường bảo hiểm tăng trưởng mạnh, tổng tài sản hơn 582 nghìn tỷ đồng tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm