Hà Nội, Thứ Hai Ngày 20/05/2024

Năm 2020: Nợ phải trả tại tập đoàn Bảo Việt gấp 6 lần vốn chủ sở hữu

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 13:40 25/02/2021

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm lên hơn 2.400 tỷ đồng trong năm 2020, nợ phải trả tăng 17% so với đầu năm, gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 (trước soát xét). Theo đó, năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm thuần của BVH chỉ tăng nhẹ 2% so với năm trước, đạt gần 33.425 tỷ đồng.

Lý do, doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2020 tăng 5% so với năm 2019, đạt gần 37.708 tỷ đồng nhưng phí nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đến 54%, chiếm 4.762 tỷ đồng do đó đã ghìm doanh thu phí bảo hiểm thuần của BVH.

Ngoài ra, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 8%, đạt gần 36.885 tỷ đồng chủ yếu là do tổng chi bồi thường bảo hiểm đạt 29.742 tỷ đồng, tăng 7% và chi phí khác đạt 7.181 tỷ đồng tăng 12%.

Đáng chú ý, chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh 8% hơn doanh thu thuần chỉ tăng nhẹ 4% đạt 34.484 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại BVH lỗ gộp gần 2.401 tỷ đồng, mức lỗ này tăng gần 1.636 tỷ đồng so với năm 2019.

Tuy lỗ gộp gần 2.401 tỷ đồng nhưng nhờ có sự bù đắp của hoạt động tài chính mang về khoản lãi hơn 7.736 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019 đã giúp BVH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 1.597 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2019, hoàn thành 135,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu tập đoàn đạt hơn 1.544 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019. EPS đạt 2.078 đồng.

Năm 2020: Nợ phải trả tại BVH gấp 6 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh của BVH. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020).
Kết quả kinh doanh của BVH. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020).

Năm 2020, BVH đặt mục tiêu kinh doanh cho Công ty mẹ với 1.488 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 5% và 8% so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch này, BVH đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đề ra cho cả năm 2020.

Năm 2020: Nợ phải trả tại BVH gấp 6 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 2

Đáng chú ý, tính đến 31/12/2020, nợ phải trả tại BVH tăng 17%, lên mức gần 126.514 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là do dư nợ vay ngắn hạn đạt 895 tỷ đồng, gấp 8,4 lần so với năm trước và dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm dài hạn đạt hơn 105.266 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Đặc biệt, nợ phải trả tại BVH gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả tại BVH gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)
Nợ phải trả tại BVH gấp 6,1 lần vốn chủ sở hữu. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020)

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BVH tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 147.283 tỷ đồng. Trong đó phần lớn tài sản nằm ở đầu tư tài chính ngắn hạn với hơn 73.754 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/nam-2020-no-phai-tra-tai-bvh-gap-6-lan-von-chu-so-huu-d90200.html

Bạn đang đọc bài viết Năm 2020: Nợ phải trả tại tập đoàn Bảo Việt gấp 6 lần vốn chủ sở hữu tại chuyên mục Bảo hiểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Bảo hiểm