Hà Nội, Thứ Ba Ngày 18/06/2024

Việt Nam phải tập trung vào phát triển kinh tế xanh

tdvn 11:53 26/04/2021

Năm 2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có cuộc gặp mặt 40 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nhân tham dự Hội thảo khoa học do TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề kinh tế xanh và bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Nhấn mạnh "bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của quốc gia và dân tộc", nguyên Phó Chủ tịch nước từng khẳng định rằng, việc giữ gìn, bảo vệ môi trường cho hôm nay và thế hệ mai sau là bài toán đặt ra cho mỗi doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Sáng 24/6/2015, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế Môi trường trong tầm nhìn thời đại hướng tới nền kinh tế xanh”. Hội thảo này hướng tới kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng; Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (2000 - 2015).

Hội thảo thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, quản lý, đào tạo, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực kinh tế môi trường. Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, góp ý vào dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Các đại biểu trao đổi sôi nổi trong Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tranh luận rất sôi nổi xung quanh vấn đề kinh tế xanh và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng vào các vấn đề về cơ chế, chính sách và tuyên truyền phổ biến hiệu quả về ý thức bảo vệ môi trường, để cùng hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam.

Rất vinh dự chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Doan, khi đó đang là Phó Chủ tịch nước đã có cuộc gặp mặt 40 đại biểu là các nhà khoa học, doanh nhân tham dự Hội thảo.

Tạp chí Kinh tế Môi trường xin trân trọng giới thiệu lại nội dung bài viết“Phát triển kinh tế xanh là bước đi tất yếu”được xuất bản trên Tạp chí Kinh tế Môi trường (bản In) năm 2015:

Tham dự hội thảo, TS Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khẳng định: Các vấn đề được đưa ra đều là những vấn đề thực tiễn, vấn đề quan trọng là tìm ra những giải pháp hiệu quả. Trong đó có vấn đề cơ chế, chính sách thông thoáng như thế nào để tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển. Vấn đề thứ hai là làm thế nào có thể tuyên truyền để người dân có thể hiểu rõ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, từ đó mọi người nâng cao tính tự giác. Liên hiệp Hội sẽ luôn tạo điều kiện cho các Hội trong thời gian tới phổ biến kiến thức về môi trường, chính sách, khoa học là những vấn đề có lợi. Những hoạt động như thế này rất là quan trọng, trên cơ sở đó có thể xây dựng các văn bản kiến nghị để tập hợp các ý kiến và đề xuất với Đảng và Nhà nước về những giải pháp, chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường đất nước ta. Một vấn đề hiện nay nông thôn rất bức xúc là hệ thống chất thải của bao bì của các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Làm thế nào để xử lý, xây dựng nền kinh tế xanh, cần giải quyết những vấn đề quan trọng trước mắt.

Cũng theo TS Phan Tùng Mậu, ở vùng đồng bằng, tình trạng ô nhiễm ở nông thôn hiện nay rất đáng báo động, các ao hồ tắc ứ hết, nước đọng không biết thoát đi đâu. Nước ứ nước đọng trở thành môi trường sống có hại cho con người. Nơi sống cho các loại động vật ở sông, ao hồ đang bị đe dọa nghiêm trọng. "Tôi mong rằng, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sẽ đi tiên phong trong vấn đề tuyên truyền này bằng nhiều cách khác nhau”, TS Mậu nói.

TS Phan Tùng Mậu - nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam kết luận: "Trong hoạt động của TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, chúng tôi luôn hành xử và truyền cảm hứng để tất cả hội viên của mình (tập thể và cá nhân) tự nguyện, tự giác làm thiện nguyện ở mọi lúc, mọi nơi”.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.


Chiều ngày 24/6/2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp đoàn đại biểu gồm 40 doanh nhân, nhà khoa học, nhà báo dự hội thảo. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định phát triển kinh tế xanh là bước đi tất yếu, các doanh nghiệp cần phải cải tiến công nghệ để phát triển nền kinh tế xanh.

Báo cáo kết quả của hội thảo với Phó Chủ tịch nước, PGS.TS Trương Mạnh Tiến cho biết: “Hội thảo khẳng định tính tất yếu của sự cần thiết chuyển đổi từ nền “kinh tế nâu” tiêu tốn năng lượng, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, không chú trọng bảo vệ môi trường sang nền “kinh tế xanh” tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Song song phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong phát triển kinh tế - xã hội được ghi rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với quan điểm chủ đạo là “Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh”.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, trong văn kiện của một kỳ Đại hội Đảng, lần đầu tiên có ghi thêm một nhóm chỉ tiêu về môi trường đồng thời với hai nhóm chỉ tiêu kinh tế và xã hội. Từ đây khẳng định rõ phát triển bền vững với 3 trụ cột chính: Kinh tế, xã hội và môi trường. Trong Dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng tiếp tục ghi rõ sự khẳng định đường lối của Đảng ta là phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh.

"Qua 15 năm thành lập, từ năm 2000 đến nay, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt nam luôn làm tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo tự chủ, tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự hạch toán tài chính, đạt hiệu quả công ích ngày càng thiết thực cho xã hội”, PGS.TS Trương Mạnh Tiến khẳng định.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Việt Nam đã tham gia nhiều Công ước Liên Hợp Quốc về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu nhưng trong thời gian vừa qua, Việt Nam mới chỉ chú trọng phát triển kinh tế “nâu”, chú trọng đến sự tăng trưởng, ít chú ý đến môi trường. Do vậy, việc phát triển kinh tế xanh là bước đi tất yếu, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại buổi gặp mặt các đại biểu vào ngày 24/6/2015.


Nhấn mạnh đến vai trò của các doanh nghiệp sẽ quyết định đến việc tiêu dùng “xanh” của người dân, Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, các doanh nghiệp, các nhà khoa học tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, xây dựng công nghệ sản xuất tiên tiến, mô hình quản lý tiết kiệm nhiên liệu, không xả nước thải bừa bãi, sản xuất ra các sản phẩm bảo đảm sức khỏe người dân, thân thiện với môi trường để thực sự trở thành doanh nghiệp xanh.

"Các vị sẽ có vai trò quyết định đến tiêu dùng xanh của nhân dân Việt Nam, của đất nước Việt Nam vì đó là chuỗi liên hoàn. Tôi mong muốn các doanh nghiệp tìm cách sáng kiến cải tiến kỹ thuật để hướng tới doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tại buổi tiếp.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chụp ảnh lưu niệm cùng TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam ngày 24/6/2015.


Phó Chủ tịch nước yêu cầu mỗi hội viên, mỗi doanh nghiệp của TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam phải đi đầu, thực hiện là một doanh nghiệp xanh thực sự. Muốn vậy, TW Hội phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra giám sát các hội viên của mình để hướng tới sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng gửi tới các nhà khoa học, các doanh nhân của TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam lời chúc thành công và có thêm nhiều đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế xanh.

Theo kinh tế môi trường

Link gốc : https://kinhtemoitruong.vn/phat-trien-kinh-te-xanh-la-buoc-di-tat-yeu-54736.html

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam phải tập trung vào phát triển kinh tế xanh tại chuyên mục Kinh tế địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Kinh tế địa phương