Hà Nội, Chủ nhật Ngày 04/12/2022

Lợi nhuận quý 2 của Vietinbank đạt hơn 3.600 tỷ đồng

VIETNAMDAILY 07:58 08/09/2020

Nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 47% về còn 2.207 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VietinBank quý 2 đạt tới 3.610 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với thu nhập lãi thuần 7.798 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng lao dốc 56% về còn 139 tỷ đồng.
Đặc biệt, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tiếp tục báo lỗ 29 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ gần 160 tỷ đồng của quý 2/2019.
Các chỉ tiêu còn lại đều khả quan, trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 12% lên mức 1.102 tỷ đồng; mua bán chứng khoán kinh doanh đạt tới 126 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động khác xấp xỉ cùng kỳ với 195 tỷ đồng. Tổng lại, lợi nhuận thuần của VietinBank đạt mức 6.693 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ.
Nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 47% về còn 2.207 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VietinBank kỳ này đạt tới 3.610 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Luỹ kế 6 tháng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 6.105 tỷ đồng, tăng gần 40% so cùng kỳ 2019.
Tại thời điểm 30/6/2020, tài sản của VietinBank giảm nhẹ xuống mức 1.239 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng nhích nhẹ 0,66% ở mức 941.487 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng cao hơn 12% lên mức 7.485 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng tăng 2,3% khi đạt 913.319 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, nợ xấu của VietinBank chiếm tới 15.968 tỷ đồng, tăng gần 48% so với đầu kỳ. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,15% lên 1,69%.
Trong 6 tháng đầu năm, VietinBank đã mua lại thêm trên 6,000 tỷ đồng nợ bán VAMC, nâng tổng giá trị nợ mua lại từ thời điểm bán nợ tháng 12/2018 đến nay (sau khoảng 1.5 năm) lên tới gần 6,800 tỷ đồng (chiếm hơn ½ mệnh giá ban đầu), số còn lại VietinBank cũng đã trích dự phòng rủi ro khoảng 50% giá trị khoản nợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Link gốc : https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh-ngan-hang/no-xau-cua-vietinbank-tang-manh-len-gan-16000-ty-loi-nhuan-quy-2-tang-vot-nho-giam-du-phong-97051.html

Bạn đang đọc bài viết Lợi nhuận quý 2 của Vietinbank đạt hơn 3.600 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng