Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn: Tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn

TDVN 09:48 27/04/2020

Doanh thu giảm, để xảy ra tình trạng nợ phải thu, nợ chưa thu hồi được với số tiền lớn… là một trong những nội dung mà Thanh tra TPHCM đã chỉ ra sau quá trình thanh tra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

tong-cong-ty-dia-oc-sg-w700-h374.jpg

Trụ sở Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (ảnh: KTNNVN)

Doanh thu giảm nhưng chi phí thực hiện lại tăng

Thanh tra TPHCM vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Theo đó, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua thanh tra cho thấy, doanh thu của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn không đạt kế hoạch năm do UBND TPHCM giao, cụ thể, năm 2017 doanh thu hoạt động kinh doanh là 545,84 tỷ đồng, đạt 76,9% so với kế hoạch năm (545,84/709,8 tỷ đồng) và chỉ đạt 23,33% so với thực hiện năm trước liền kề; Năm 2018 doanh thu hoạt động kinh doanh là 555,41 tỷ đồng, đạt 72,46% so với kế hoạch năm.

Doanh thu không đạt chỉ tiêu nhưng chi phí thực hiện trong 02 năm lại vượt so với kế hoạch được UBND TPHCM giao. Cụ thể, năm 2017 đạt 141,34% so chi phí kế hoạch, năm 2018 đạt 158,42% so chi phí kế hoạch.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Thành phố đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTTP-P7 thu hồi 54,19 tỷ đồng là số tiền lợi nhuận còn lại chưa nộp ngân sách nhà nước năm 2018. Sau khi trích lập các quỹ theo quy định và Tổng Công ty đã thực hiện chuyển nộp, hiện Thanh tra thành phố đang tạm giữ số tiền trên.

tong-cong-ty-dia-oc-sg-1-w471-h661.png

tong-cong-ty-dia-oc-sg-2-w466-h661.png

Thông báo Kết luận thanh tra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Đến thời điểm thanh tra (ngày 20/5/2019), Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, tỷ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp; Chưa thực hiện báo cáo về tình hình công nợ năm 2018 theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM tại Văn bản số 1059/UBND-CN ngày 12/3/2014;

Chưa thành lập Hội đồng xử lý nợ để xử lý những khoản nợ quá hạn nhiều năm chưa thu hồi, các khoản nợ phải thu khó đòi và các khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi được; Chưa áp dụng các biện pháp cần thiết đề thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan;

Chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhân sự Chủ tịch Hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

Tại thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia số tiền 304,43 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn, là chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Kiến nghị biện pháp xử lý

Từ kết luận thanh tra nêu trên, theo Thông báo số 762/TB-VP ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã có kết luận chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, giao Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gònnghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định.

Tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tạo thuận lợi cho việc giám sát tập thể và của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng hiệu quả công tác, phòng ngừa tham nhũng theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham những bằng nhiều hình thức đến cán bộ, viên chức, người lao động tại các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Xây dựng biện pháp, giải pháp đầu tư, xây dựng chiến lược, phương án kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc sử dụng vốn nhà nước, tăng doanh thu đạt và vượt kế hoạch được giao, giảm chi phí. Đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, tránh lãng phí, thất thoát, cắt giảm những chi phí không hợp lý, tăng lợi nhuận cho Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Về việc quản lý công nợ, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn phải hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu. Liên hệ với các cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ cho 06 khách hàng đã nhận chuyển nhượng QSDĐ của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để thu hồi số tiền nợ còn lại 5% giá trị hợp đồng 67,455 tỷ đồng.

Lập Hội đồng xử lý nợ để xử lý những khoản nợ quá hạn chưa thu hồi, các khoản nợ phải thu khó đòi, kể cả các khoảng không có khả năng thu hồi được. Tiến hành áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính, các khoản nợ không có khả năng thu hồi.

Khẩn trương xây dựng phương án xử lý nợ phải thu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp thu hồi đúng, đủ số nợ phải thu (đến thời điểm ngày 20/5/2019) là 1.691,35 tỷ đồng. Đặc biệt là khoản nợ phải thu là cổ tức, lợi nhuận được chia nhưng chưa có biện pháp thu hồi.

Theo Công lý xã hội

Link gốc : https://conglyxahoi.net.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/tong-cong-ty-dia-oc-sai-gon-tao-dieu-kien-cho-cac-don-vi-khac-chiem-dung-von-43034.html

Bạn đang đọc bài viết Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn: Tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng