Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 02/03/2024

Thép Pomina tiếp tục lỗ gần 647 tỷ đồng

taichinhdoanhnghiep 10:48 03/11/2023

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503,49 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 110,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 715,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thép Pomina tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 5,24 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 577,87 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,41 tỷ đồng, về 11,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,5%, tương ứng giảm 60,22 tỷ đồng, về 58,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 45,94 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 27,17 tỷ đồng, tức giảm 73,11 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 63,28 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,4 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 55,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn ghi nhận lỗ thêm 110,5 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời lỗ hoạt động khác.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.947,96 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ thêm 646,98 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 thì tính tới 30/9/2023, Thép Pomina đang ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 868,5 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.796,8 tỷ đồng).

Thép Pomina (POM) tiếp tục lỗ gần 647 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Thép Pomina (POM) tiếp tục lỗ gần 647 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2023, mức lỗ mà Thép Pomina ghi nhận đang vượt nhiều so với kế hoạch chỉ lỗ 150 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 253,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 46,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư dương 5,19 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 56 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 3,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,7 tỷ đồng, về 10.688,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.796,9 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.794,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.490,5 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng tài sản.

Tính tới cuối quý 3, quỹ tiền mặt còn lại của Thép Pomina giảm 93,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 192,01 tỷ đồng, về 14,27 tỷ đồng và chiếm 0,1% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 132,48 tỷ đồng, lên 6.351,08 tỷ đồng và chiếm tới 59,4% tổng nguồn vốn.

Cũng tại thời điểm cuối quý 3, công ty sở hữu nợ ngắn hạn là 7.544,4 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 3.345,1 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn là 4.199,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu POM tăng 230 đồng, lên 4.650 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết Thép Pomina tiếp tục lỗ gần 647 tỷ đồng tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân