Hà Nội, Chủ nhật Ngày 25/07/2021
Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngành điện, điện lạnh và chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, điều này xuất phát từ việc Việt Nam ký kết thành công EVFTA.
1 7 8 9 10 11 ... 13