Hà Nội, Thứ Ba Ngày 22/06/2021

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi kiện toàn

TDVN 11:37 08/04/2021

Bộ máy lãnh đạo của Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 được kiện toàn tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV sau khi bầu mới Chủ tịch Quốc hội, 3 phó chủ tịch, một số chủ nhiệm ủy ban, tổng thư ký Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Sinh năm 1957, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ


Phó chủ tịch Quốc hội thường trực Trần Thanh Mẫn: Sinh năm 1962, quê Châu Thành A, Hậu Giang. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Sinh: 1964, quê Vũ Thư, Thái Bình. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Sinh: 1954, quê Đan Phượng, Hà Nội. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII; Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học - Chỉ huy tham mưu.

Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải: Sinh: 1961, quê: Núi Thành, Quảng Nam. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Sinh, 1965, quê Kinh Môn, Hải Dương. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến: Sinh 1957, quê Trà Lĩnh, Cao Bằng. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh chuyên ngành điều tra, trinh sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng: Sinh 1966, quê Yên Thành, Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga: Sinh 1964, quê Hà Tĩnh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: khóa XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Sinh 1962, quê Nam Sách, Hải Dương. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Khóa XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Võ Trọng Việt: Sinh: 1957, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Thượng tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh: Sinh: 1972, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh: Sinh: 1963, quê Việt Trì, Phú Thọ. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và hành chính công.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy: Sinh: 1966, quê Hoài Đức, Hà Nội. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Sinh: 1969, quê Hải Hậu, Nam Định. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh: Sinh: 1967, quê Yên Mô, Ninh Bình. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc UB Thường vụ Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình: Sinh: 1961, quê Thới Bình, Cà Mau. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIV; Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh: Sinh: 1971, quê Thanh Chương, Nghệ An. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Theo Sở Hữu Trí Tuệ

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/bo-may-lanh-dao-quoc-hoi-nhiem-ky-2016-2021-sau-khi-kien-toan-d93473.html

Bạn đang đọc bài viết Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 sau khi kiện toàn tại chuyên mục Thời sự. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Thời sự