Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 17/04/2021

Bế mạc Đại hội XIII, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá mới

NHÀ ĐÀU TƯ 11:34 01/02/2021

Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành Trung ương mới với 200 Ủy viên. Hội nghị lần đầu của Ban chấp hành Trung ương khoá XIII đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra

ttxvn_0102dang_1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 Ủy viên.

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

4. Ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

5. Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

6. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

7. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

8. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

10. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

11. Ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

12. Ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

14. Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

16. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

17. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

18. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

0f676b450ddbfd85a4ca

Ban chấp hành Trung ương khoá XIII ra mắt. Ảnh: TTXVN

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 nhân sự được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm:

1. Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Ông Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 nhân sự; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

2. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

3. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

4. Ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

5. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

6. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

7. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

9. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

10. Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

11. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

12. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

14. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

15. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

16. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long.

17. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

18. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

19. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Bạn đang đọc bài viết Bế mạc Đại hội XIII, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá mới tại chuyên mục Tin tức 24h qua. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 220 387 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin tức 24h qua