Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 04/02/2023

Hà Nội: Thanh, kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

TDVN 07:09 30/05/2020

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố ngày 29/5, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đang phấn đấu dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính tiếp tục cao hơn mức trung bình cả nước trong năm 2020.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2019 Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đạt 84,64%, cao hơn năm 2018 0,66%, tiếp tục xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính tiếp tục duy trì hơn 80%.
Để đạt được mục tiêu dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính tiếp tục cao hơn mức trung bình cả nước trong năm 2020, thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch nâng cao các chỉ số nêu trên trong năm 2020, trong đó xác định rõ mục tiêu phấn đấu đối với các chỉ số, chỉ số thành phần, xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng sở, ngành, UBND các cấp.
Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp tập trung tuyên truyền kết quả công tác cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ủng hộ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, thành phố cũng giao Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố triển khai ngay các đợt thanh, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, trong đó trọng tâm năm 2020 là lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Cũng từ năm 2020, thành phố cũng sẽ công bố Chỉ số hài lòng của các cơ quan, đơn vị cùng với Chỉ số cải cách hành chính hằng năm.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Mạnh Quền báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tháng 5 cho biết, Thành phố thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế.
Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy, chức năng nghiệm vụ một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp . Tiếp tục hoàn thiện phương án tuyển dụng viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã và thực hiện tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục.
Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố tại Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội. Thực hiện sắp xếp 10 dơn vị hành chính cấp xã, trong đó: số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp 07 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp: 03 đơn vị . Đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp, toàn Thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, tương ứng 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).
Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020. Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI.
Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) tiếp tục giữ vững ở vị trí số 2 trong 63 tỉnh thành trên toàn quốc; tuy nhiên, Chỉ số PAPI đạt 41,53, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố. Thành phố đã chỉ đạo rà soát các chỉ số thành phần và đánh giá những tồn tại và hạn chế trong các năm qua để đề xuất các nhóm giải pháp để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Theo Kinh tế đô thị

Link gốc : http://kinhtedothi.vn/ha-noi-thanh-kiem-tra-thai-do-phuc-vu-cua-can-bo-cong-chuc-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-385636.html

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Thanh, kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại chuyên mục Vấn đề hôm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Vấn đề hôm nay