Hà Nội, Thứ Ba Ngày 16/08/2022

Chồng vay nợ trong thời kỳ hôn nhân vợ có phải trả nợ không?

Theo HĐPL 17:01 08/12/2019

Chồng vay nợ trong thời kỳ hôn nhân vợ có phải trả nợ không? Xác nhận nợ chung và nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân

Tóm tắt câu hỏi:

Cho tôi được hỏi là. Trong quá trình hôn nhân, chồng tôi đơn phương ký các giấy tờ vay lãi ngoài. Vậy nếu làm thủ tục ly hôn thì các khoản vay này được xử lý như thế nào??

Luật sư trả lời:

Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình 2014 2. Nội dung tư vấn: Căn cứ Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau: “1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.” Bạn có phải trả nợ với chồng khi chồng bạn vay lãi ngoài không?

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin nên bạn tham khảo những quy định sau: Căn cứ tại Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình như sau: – Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. – Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên. Căn cứ tại Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình 2014 nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng: Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: – Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; – Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; – Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; – Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; – Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; – Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Nếu chồng bạn vay tiền nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình thì bạn và chồng bạn đều phải có nghĩa vụ trả khoản nợ chung trong thời kỳ hôn nhân này. Nếu lý do vay tiền không xuất phát từ quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân đó là không nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Hơn nữa, bạn cũng không ủy quyền cho chồng mình trong thực hiện giao dịch vay và bạn cũng không đồng ý cho chồng bạn vay khoản tiền này thì đây xác định là khoản nợ riêng của chồng bạn, bạn không có nghĩa vụ phải trả khoản nợ do chồng bạn vay khi chồng bạn sử dụng vào việc riêng, trách nhiệm trả nợ chỉ thuộc về chồng bạn và được trả bằng tài sản riêng của chồng bạn trừ trường hợp bạn đồng ý dùng tài sản của bạn và tài sản chung để trả nợ.

Bạn đang đọc bài viết Chồng vay nợ trong thời kỳ hôn nhân vợ có phải trả nợ không? tại chuyên mục Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Hỏi đáp