Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/06/2024

Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần (25-29/7): Cao nhất đến 85%

Theo Doanh nhân Việt Nam 09:01 25/07/2022

Danh sách 26 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất đến 85%.

26 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần này. Ảnh minh họa.

Theo thống kê, 26 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 25/7 – 29/7. Trong đó, 5 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 19 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền.

Chứng khoán FPT (FPTS, HoSE:FTS) là đơn vị duy nhất trả cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền 5%, số tiền chi ra 73,8 tỷ đồng với ngày thanh toán 5/8. Cùng với đó, FPTS sẽ phát hành 29,5 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, công ty cũng phát hành 14,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10% với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 2/8 đến 16/8, đặt mua và nộp tiền từ 2/8 đến 23/8.

Như vậy, tổng số lượng cổ phần phát hành thêm là 44,2 triệu đơn vị, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.476 tỷ đồng lên 1.918 tỷ đồng. FPTS dự kiến thu về gần 148 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.090 tỷ đồng, giảm 3,71% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế cũng giảm 6,3% xuống 680 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, đơn vị ghi nhận 365,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện 54% mục tiêu năm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE:VDS) công bố sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu song song với thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 45%. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dùng để chi trả cổ tức là 36,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35%), số để thưởng cho cổ đông là 10,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%).

Ngoài ra VDSC cũng sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 52,6 triệu đơn vị, tỷ lệ 50% và phát hành ESOP hơn 5 triệu đơn vị, tỷ lệ 4,8%. Như vậy, VDSC sẽ phát hành tổng cộng 104,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 2.100 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85% (1 cp được nhận 8,500 đồng). Đây là mức cổ tức cao nhất từ trước đến nay của Công ty này. Với gần 25.73 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi gần 219 tỷ đồng để thực hiện.

CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% (1 cp được nhận 3,500 đồng). Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của CKA trong các năm gần đây (năm 2020 đạt 25%, năm 2019 và 2018 đạt 20%). Với 3.3 triệu cp đang lưu hành, CKA cần chi khoảng 11.5 tỷ đồng để thực hiện.

Danh sách 26 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 25 đến 29/7:

* Ngày 10/8, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 11/8, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 11/8, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 31/8, CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE: YBM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 (người sở hữu 100 CP được nhận 35 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 8/8, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 5/9, CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/8.

* Ngày 18/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (HNX: PDB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 19/8, CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UPCoM: CE1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 15/8, CTCP Môi trường Đô thị Nha Trang (UPCoM: NUE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 689 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/7.

* Ngày 15/8, CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO (UPCoM: VXP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE: TTA) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (HNX: VTH) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:58 (người sở hữu 100 CP được nhận 58 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* Ngày 8/8, CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 8.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/7.

* Ngày 15/8, CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (UPCoM: PJS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 12/8, CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* CTCP Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 31/8, CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 26/8, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UPCoM: TSJ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

* Ngày 8/8, CTCP Dược Trung ương Mediplantex (HNX: MED) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng (HNX: DNC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 5/8, CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 5/8, CTCP 22 (UPCoM: C22) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

* Ngày 26/8, CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/7.

Link gốc : https://doanhnhanvn.vn/loat-doanh-nghiep-chot-quyen-co-tuc-thuong-co-phieu-tuan-25-297-cao-nhat-den-85.html

Bạn đang đọc bài viết Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần (25-29/7): Cao nhất đến 85% tại chuyên mục Chứng khoán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Chứng khoán