Hà Nội, Chủ nhật Ngày 14/04/2024

Dịch Covid-19 bùng phát, nợ thuế tăng hơn 28%

tài chính doanh nghiệp 19:55 06/08/2021

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/7/2021 là 105,997 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 28,5% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,6% so với thờ

Dịch Covid-19 bùng phát, nợ thuế tăng hơn 28% so với cuối năm 2020.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm ngày 31/7/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước khoảng 116,891 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 22,8% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,8% so với thời điểm ngày 30/6/2021.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/7/2021 là 105,997 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 28,5% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 0,6% so với thời điểm ngày 30/6/2021.


Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân số nợ còn cao theo cơ quan thuế là do từ đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp, rất nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên vẫn theo dõi nợ thuế làm tổng số nợ thuế tăng lên. Ngoài ra, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế nợ cũng là nguyên nhân làm tăng nợ thuế.

Trong tổng số nợ thuế trên, nợ tiền thuế có khả năng thu là 60,395 nghìn tỷ đồng, chiếm 51,7%, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 0,6% so với thời điểm ngày 30/6/2021; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 25,294 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,6%, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 0,1% so với thời điểm 30/6/2021; tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) là 9,45 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,1%, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 3,7% so với thời điểm ngày 30/6/2021.

Nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 là do cơ quan thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Về xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế không có khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước lũy kế ước đạt 4,429 nghìn tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ đến cuối tháng 7/2021 ước đạt 28,584 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 21/7/2021, cơ quan thuế đã ban hành 12.329 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 81,631 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% so với dự toán, bằng 122,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Về thanh tra, kiểm tra thuế, tính đến 15/7/2021, cơ quan thuế đã thực hiện 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 34,91% kế hoạch năm, bằng 110,08% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 357.662 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 118,66% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 25,972 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt hơn 5,466 nghìn tỷ đồng; giảm khấu trừ khoảng 1,08 nghìn tỷ đồng; giảm lỗ khoảng 19,425 nghìn tỷ đồng.

Toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 128 doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 2,175 nghìn tỷ đồng.

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dich-covid-19-bung-phat-no-thue-tang-hon-28-d23129.html

Bạn đang đọc bài viết Dịch Covid-19 bùng phát, nợ thuế tăng hơn 28% tại chuyên mục Kinh tế địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Kinh tế địa phương