Hà Nội, Thứ Năm Ngày 13/06/2024

Lợi nhuận Bảo Việt đi lùi, lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh

TDVN 08:19 04/11/2022

Do hoạt động thị trường tài chính - bảo hiểm và thị trường chứng khoán biến động mạnh, Bảo Việt báo lãi ròng quý III/2022 đạt 408 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 vừa công bố của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH), doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của tập đoàn này đạt hơn 10.048 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Kỳ này, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cũng giảm mạnh 65%, xuống còn hơn 8.941 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm kỳ này của doanh nghiệp lại giảm sút mạnh, xuống mức 18,4 tỷ đồng, trong khi kỳ trước đạt đến 492 tỷ đồng, lao dốc tới 93%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính kỳ này tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.474 tỷ đồng. Trong cơ cấu, lãi tiền gửi tăng thêm hơn 287 tỷ đồng, lên mức 1.406 tỷ đồng, lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu cũng tăng 24%, ghi nhận hơn 868 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng mạnh gấp 2,3 lần, đạt 432 tỷ đồng chủ yếu do chi phí repo, lãi vay tăng gấp 3,2 lần kỳ trước và kỳ này doanh nghiệp được hoàn nhập dự phòng 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 phải chi 54 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận tài chính của BVH cũng tăng hơn 10%, ghi nhận hơn 2.041 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng kỳ này cũng tăng 12%, chủ yếu do chi phúc lợi đại lý tăng mạnh, gấp 2,3 lần cùng kỳ, đạt gần 603 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 7,5% so với cùng kỳ, xuống mức 987 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các chi phí và thuế, Bảo Việt báo lãi ròng đạt 408 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 30.110 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp lại giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 1.249 tỷ đồng.

Theo giải trình, công ty cho biết lợi nhuận giảm chủ yếu do hoạt động của thị trường tài chính - bảo hiểm nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong 9 tháng đầu năm 2022 có sự biến động mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh theo mảng, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của BVH đạt 8.373 tổng doanh thu trong 9 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế từ bảo hiểm phi nhân thọ đạt 172 tỷ đồng. Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 30.570 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 730 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 12%.

Lĩnh vực quản lý quỹ ghi nhận tổng doanh thu 95,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 38,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và tăng 10% so với 9 tháng năm 2021.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của BVH đạt hơn 190.853 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với hồi đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 53%, đạt hơn 100.317 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm, chủ yếu do khoản chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng mạnh.

Về nguồn vốn, cũng tính đến ngày 30/9/2022, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 13,7%, đạt hơn 167.688 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả ngắn hạn và tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Đặc biệt, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 58%, xuống còn 1.059 tỷ đồng, nợ vay dài hạn cũng giảm 28%, đạt 193 tỷ đồng

Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/loi-nhuan-bao-viet-di-lui-lai-gop-tu-kinh-doanh-bao-hiem-giam-manh-a578263.html

Bạn đang đọc bài viết Lợi nhuận Bảo Việt đi lùi, lãi gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm mạnh tại chuyên mục Cần biết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Cần biết