Hà Nội, Thứ Hai Ngày 15/07/2024

BAC A BANK được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng

TDVN 07:33 24/03/2023

Ngày 22/4/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Nghệ An.

Ngày 22/4/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông, chiếm tỷ lệ 94,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 130.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt mức hơn 8.134 tỷ đồng, huy động vốn tăng 6,1% so với năm 2021 với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng tốt, đảm bảo tính thanh khoản và đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Năm qua, tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, công tác xử lý nợ xấu hoàn thành mục tiêu đặt ra, tỷ lệ nợ xấu là 0,55%, giảm 0,22% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.032 tỷ đồng, hoàn thành 103,2% kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được thúc đẩy cho các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, BAC A BANK đã hoàn thành giai đoạn I dự án Kiosk Banking, đánh dấu bước ngoặt phát triển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Sau giai đoạn đầu hoạt động chính thức, hệ thống Kiosk Banking vận hành ổn định, bước đầu đã nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

Thực hiện áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế, năm 2022, BAC A BANK đã hoàn thành toàn bộ Dự án quản trị rủi ro đầy đủ 3 trụ cột theo Thông tư 13/NHNN áp dụng chuẩn mực Basel 2, hoàn thành cấu phần đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn, nghiệm thu hàng loạt các tài liệu, quy trình, phương pháp, báo cáo.

1.anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi-pho-chu-tich-hdqt-tong-giam-doc-thai-huong-phat-bieu-va-tra-loi-co-dong-.jpg
Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Hương phát biểu và trả lời cổ đông

Năm 2023, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển ngân hàng theo hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực Việt Nam và quốc tế, đáp ứng đầy đủ, đa dạng các nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế; tập trung tư vấn đầu tư và cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, các lĩnh vực sản xuất chế biến, phụ trợ, y tế, giáo dục…

Ngân hàng tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh an toàn, hiệu quả thông qua các giải pháp tăng quy mô và chất lượng vốn tự có, quyết liệt xử lý nợ xấu, tiếp tục nâng cao chất lượng danh mục tài sản, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, phát triển hệ thống mạng lưới, phát triển thị trường và sản phẩm dịch vụ bán lẻ, nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 của BAC A BANK có điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động và dự báo môi trường kinh doanh năm 2023, so với năm 2022 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,9%; vốn điều lệ tăng 21,2%; tiền gửi khách hàng tăng 5,0%; dư nợ cho vay tăng 9,6%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 59%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, số điểm giao dịch tăng thêm 12 điểm.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BAC A BANK sẽ tăng lên mức gần 9.900 tỷ đồng trong năm 2023. Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 là 7,5%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2022, sau khi đã trích lập các quỹ.

2.cac-co-dong-bieu-quyet-tai-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023.jpg
Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Các cổ đông tham dự đại hội đã thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2023; các chỉ tiêu quan trọng của ngân hàng; công tác điều hành lãi suất huy động và cho vay; giải pháp và hoạt động triển khai của BAC A BANK; công tác quản trị rủi ro trong điều kiện diễn biến kinh tế toàn cầu và Việt Nam rất phức tạp; hoạt động quản lý bảo hiểm nhân thọ và trái phiếu doanh nghiệp tại BAC A BANK.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận tất cả những ý kiến cổ đông đã đóng góp tích cực để hoàn thiện các hoạt động của ngân hàng ngày một phát triển hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: Năm 2022, nền kinh tế trong nước và thế giới vừa trải qua đại dịch và khủng hoảng, nhưng Ban điều hành đã chủ động dẫn dắt và kiên định trong công tác chỉ đạo để BAC A BANK vững vàng vượt qua mọi khó khăn, luôn nhận được sự tin yêu ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông.

Sau gần 30 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, từ khi mới thành lập năm 1994, vốn điều lệ BAC A BANK chỉ với 20 tỷ đồng nhưng ngân hàng đã lựa chọn từng bước vững chắc để đạt mục tiêu xây dựng trở thành ngân hàng toàn dân. Xuyên suốt từ những ngày đầu cho đến nay, BAC A BANK đã hoạch định được hướng đi rõ ràng, riêng biệt, có chiến lược phát triển phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

Hiện nay, bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số của toàn hệ thống, BAC A BANK đã triển khai nghiệp vụ ngân hàng số với chi phí đầu tư lớn, mở rộng nghiên cứu và tiếp thu công nghệ đầu cuối thế giới, hợp tác với những chuyên gia tư vấn hàng đầu để lựa chọn hướng phát triển đúng nhất và ngắn nhất để năm 2024 - thời điểm BAC A BANK tròn 30 năm tuổi sẽ ra mắt sản phẩm ngân hàng số đúng nghĩa phục vụ khách hàng.

Trong năm 2023, BAC A BANK sẽ đẩy mạnh cho vay hợp tác xã với sản phẩm chuyên biệt, khai thác hệ khách hàng của hợp tác xã kiểu mới, mở rộng quy mô thị trường. Trải qua những giai đoạn khó khăn, BAC A BANK đã nhận được sự chỉ đạo tích cực từ các cơ quan chức năng giúp ngân hàng vững bước trên con đường đã chọn: tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, cho vay cá nhân làm nông nghiệp, cho vay hợp tác xã…

3.pho-tong-giam-doc-chu-nguyen-binh-dieu-hanh-dai-hoi.jpg
Phó Tổng Giám đốc Chu Nguyên Bình điều hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của BAC A BANK được tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn bộ tiến trình Đại hội thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Biên bản Đại hội đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của toàn thể thành viên tham dự.

Thu Võ - VietQ

Bạn đang đọc bài viết BAC A BANK được thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng