Hà Nội, Thứ Hai Ngày 22/07/2024

Doanh nghiệp cho biết, trong kỳ doanh thu là 23.207,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 848,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,8% và 64,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, doanh nghiệp lý giải thêm về kết quả kinh doanh quý II/2020, doanh thu thuần giảm chủ yếu từ giảm doanh thu hoạt động bán lẻ do Tập đoàn đã rút khỏi lĩnh vực bán lẻ trong năm 2019. Lợi nhuận gộp giảm ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 38.575,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.354,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 36,8% và 60,2% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 27,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 28,8% về 14,6% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 5,6% về còn 3,5%.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 145.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5.000 tỷ đồng.

Quý II/2020 doanh thu của Vingroup đạt hơn 23.207 tỷ đồng

Ngoài kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 8.541 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương tới 10.567,2 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền cho hoạt động kinh doanh chính âm, trong kỳ dòng tiền hoạt động tài chính dương 18.202,2 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 6,4% lên mức 429.573,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 119.315,5 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tồn kho là 84.090,5 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 63.169,1 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 59.391,3 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản; tiền và tương đương tiền là 27.186,4 tỷ đồng, chiếm 6,3% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 20.934,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,8% lên mức 138.360,9 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/07/2020, cổ phiếu VIC giảm 1.700 đồng về mức 83.500 đồng/CP.

Theo Tin nhanh CK

Link gốc : https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vingroup-vic-quy-ii2020-doanh-thu-dat-hon-23207-ty-dong-337278.html

Bạn đang đọc bài viết Vingroup (VIC), quý II/2020 doanh thu đạt hơn 23.207 tỷ đồng tại chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tập đoàn, cổ phần, tư nhân