Hà Nội, Thứ Hai Ngày 15/07/2024

UBND tỉnh Đồng Nai nói gì về dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân?

TDVN 20:17 18/09/2022

Liên quan dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản phản hồi thông tin cho Người Đưa Tin.

Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân (hay còn gọi Dự án Khu dân cư 10,4ha) tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được Sở Tài nguyên Môi trường có quyết định giao đất, cho thuê đất…

Sau loạt bài phản ánh của Người Đưa Tin về Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản phản hồi thông tin liên quan dự án này.

Tiếp tục chỉ đạo UBND Tp.Biên Hòa cung cấp thông tin

Theo đó, Văn bản số 9147/UBND-KTN về việc cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa (Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân - PV) do ông Nguyễn Văn An, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 31/8/2022, gửi đến Chủ tịch UBND Tp.Biên Hòa và Tạp chí Đời sống và Pháp luật có nội dung như sau:

Tiếp theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7581/UBND-KTN ngày 22/7/2022 về trao đổi đề nghị của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, qua xem xét nội dung Văn bản 3073 ngày 18/8/2022, Văn bản 3237 ngày 30/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin liên quan dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa ( file điện tử các văn bản kèm theo).

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND Tp.Biên Hòa làm việc cụ thể với Tạp chí Đời sống và Pháp luật, rà soát hồ sơ dự án, căn cứ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và quy định có liên quan để cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân đảm bảo đúng quy định.

Bất động sản - UBND tỉnh Đồng Nai nói gì về dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân?

Người dân cho rằng, dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ vì kéo dài hàng chục năm.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9. Đề nghị Tạp chí Đời sống và Pháp luật chủ động liên hệ UBND Tp.Biên Hòa để được cung cấp thông tin dự án theo quy định.

Các Sở ngành liên quan chưa tham mưu cho UBND tỉnh về Dự án Khu dân cư 10,4ha?

Tại Văn bản số 3073 ngày 18 tháng 8 năm 2022 do ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký gửi UBND tỉnh Đồng Nai có nội dung: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2845 ngày 3/8/2022 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây Dựng, UBND Tp.Biên Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cường Thuận căn cứ nội dung làm việc kèm theo Giấy giới thiệu số AA533 ngày 29/6/2022 của Tạp chí Đời sống và Pháp luật báo cáo về các nội dung liên quan về dự án Khu dân cư 10,4ha tại phường Phước Tân.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: Dự án trên được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và cho Công ty cổ phần đầu tư Đồng thuận lập thủ tục đầu tư tại Văn bản 9177 ngày 10/11/2010, UBND Tp.Biên Hòa chấp thuận cho phép Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận nghiên cứu lập dự án tại Văn bản số 7314 ngày 27/12/2012, UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 13027 ngày 28/10/2020.

“Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu trình UBND tỉnh hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư theo quy hoạch diện tích 10,4ha tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa của Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận”, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai nêu rõ.

Ngoài ra, Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai bổ sung thêm quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2262 ngày 2/7/2021.

Dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất?

Tại Văn bản số 3237 ngày 30/8/2022 do ông Nguyễn Hữu Nguyên ký gửi báo cáo bổ sung với UBND tỉnh Đồng Nai, cho thấy, UBND Tp.Biên Hòa cho biết, ngoài các căn cứ pháp lý mà Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nêu trên, thì UBND Tp.Biên Hòa đã thu hồi đất căn cứ theo Thông báo số 9802 ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai, theo Văn bản 7314 ngày 27/12/2012 của UBND Tp.Biên Hòa. Dự án được UBND Tp.Biên Hòa khẳng định thuộc diện Nhà nước thu hồi đất.

Bất động sản - UBND tỉnh Đồng Nai nói gì về dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân? (Hình 2).

Dự án được Chủ đầu tư cho là khu dân cư cao cấp, (Ảnh: CĐT).

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án được thực hiện theo Văn bản số 9632 của UBND tỉnh ngày 20/8/2019, Văn bản 12306 ngày 7/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai, tromg đó chấp thuận chủ trương cho UBND Tp.Biên Hòa gia hạn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Ngoài ra, căn cứ theo Văn bản 14344 ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về xử lý tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, Tp.Biên Hòa, ngày 27/5/2022 UBND Tp.Biên Hòa có Văn bản 6747 về tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân theo Văn bản 4269 ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Do đó, các thủ tục liên quan công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang tiếp tục thực hiện.

UBND Tp.Biên Hòa cũng khẳng định, các hộ dân bị giải tỏa được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Quốc lộ 1A, phục vụ tuyến tranh (2ha Phước Tân). Đến nay, đã xét tái định cư 20 hộ, trong đó 17 hộ đã giao đất, 1 hộ đã thỏa thuận với công ty không nhận đất tái định cư, 2 hộ đang niêm yết quyết định tái định cư.

Đồng thời, UBND Tp.Biên Hòa khẳng định hiện nay, chưa tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng theo quy định, đến nay đã phê duyệt thu hồi đất 115 thửa, 38 thửa chưa có quyết định thu hồi đất. Dự án được Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận Idico giữ vai trò là nhà đầu tư.

Bất động sản - UBND tỉnh Đồng Nai nói gì về dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân? (Hình 3).

Dự án được cấp chủ trương đầu tư từ UBND Tp.Biên Hòa đã hơn 10 năm nhưng vẫn chưa thực hiện.

Qua tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan dự án, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai kiến nghị như sau: Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân, quy mô diện tích khoảng 10,4ha do Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, UBND Tp.Biên Hòa là cơ quan chấp thuận đầu tư dự án tại Văn bản số 7314 ngày 27/12/2012.

Ngoài ra, UBND Tp.Biên Hòa, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, nơi có dự án nắm rõ về tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân trong dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa tham mưu UBND tỉnh xử lý các hồ sơ liên quan dự án.

Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh giao UBND Tp.Biên Hòa chủ trì, rà soát cung cấp thông tin và hồ sơ liên quan dự án Khu dân cư 10,4ha theo đề nghị của Tạp chí Đời sống và Pháp luật theo đúng quy định.

Vậy, dự án có được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hay chưa, các viện dẫn pháp luật để UBND Tp.Biên Hòa thu hồi đất có còn hiệu lực pháp luật hay không?

Link gốc : https://www.nguoiduatin.vn/dong-nai-noi-gi-ve-du-an-khu-dan-cu-theo-quy-hoach-tai-phuongphuoc-tan-a570100.html

Bạn đang đọc bài viết UBND tỉnh Đồng Nai nói gì về dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại phường Phước Tân? tại chuyên mục Pháp lý bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp lý bất động sản