Hà Nội, Thứ Hai Ngày 12/04/2021
Thủ tướng cho phép thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (mobile money). Chính phủ cũng đồng ý giảm 50% phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.
1 2 ... 3