Hà Nội, Thứ Hai Ngày 24/06/2024
Khởi sự từ ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng cầu đường, Sơn Hải Group của doanh nhân Nguyễn Viết Hải sớm bén duyên với bất động sản, xăng dầu rồi loạt dự án trong lĩnh vực năng lượng quy mô lớn.