Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 12/08/2022

Báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tuần từ 7-11/9/2020, mặt bằng lãi sất huy động bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7 - 4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4- 6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,1%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của tổ chức tín dụng có xu hướng giảm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Về hoạt động liên ngân hàng, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 358.876 tỷ đồng, bình quân 71.775 tỷ đồng/ngày, giảm 2.845 tỷ đồng/ngày so với tuần 31/8 - 4/9/2020; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 124.730 tỷ đồng, bình quân 24.946 tỷ đồng/ngày, giảm 956 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (72% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (14% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 82% và 10%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, và tăng nhẹ ở kỳ hạn 1 tháng Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,15%/năm, 0,27%/năm và 0,7%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần gần như không có sự thay đổi ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, trong khi ở kỳ hạn 01 tháng giảm. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,4%/năm.

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh lãi suất huy động tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng