Hà Nội, Thứ Ba Ngày 16/04/2024

Doanh nghiệp lớn nộp 184.000 tỷ đồng vào ngân sách

Tài chính Doanh nghiệp 09:17 03/07/2021

Trong 6 tháng đầu năm ngành Thuế thu 184.224,3 tỷ đồng từ khối doanh nghiệp lớn, chiếm tỷ trọng 28,46% tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn (QLT DNL) cho biết, đối với các khoản thu thuộc ngân sách trung ương (NSTW), Vụ QLT DNL đã tham mưu, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác thu. Kết quả, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, thu NSTW ước đạt 54.614,3 tỷ đồng, chiếm 8,44% tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý. Theo đó, lũy kế thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 129.630 tỷ đồng, đạt 20,02% tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, căn cứ kết quả thu NSTW và thu NSNN trong 6 tháng đầu năm, nếu tính cộng cả số theo dõi, thống kê từ khối DNL theo Quyết định số 856/QĐ-BTC và Quyết định số 2845/QĐ-BTC thì lũy kế thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 184.224,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,46% tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý.

“Đây là tín hiệu và kết quả rất đáng mừng bởi trong bối cảnh kinh tế - xã hội không chỉ của riêng Việt Nam mà của cả thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn vì tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19”, ông Phụng cho hay.

Khối doanh nghiệp lớn đóng góp trên 28% tổng số thu nội địa ngành Thuế quản lý.

Khối doanh nghiệp lớn đóng góp trên 28% tổng số thu nội địa ngành Thuế quản lý.
Về công tác hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, ông Nguyễn Văn Phụng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ QLT DNL tiếp nhận và xử lý 218 hồ sơ (mã hồ sơ 01 là 109 hồ sơ; mã 05 là 109 hồ sơ). Trong đó, tính đến cuối tháng 6 năm 2021, Vụ QLT DNL đã tham mưu trình Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành 189 văn bản hướng dẫn trả lời, tham gia ý kiến giải quyết vướng mắc về chính sách thuế và quản lý thuế đối với các DNL, góp phần cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật thuế (mã 01 là 82 hồ sơ; mã 05 là 107 hồ sơ).

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong 6 tháng đầu năm, Vụ QLT DNL cũng đã kịp thời trình Lãnh đạo các cấp ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế. Đồng thời, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện trình Bộ Tài chính ký ban hành trong tháng 7/2021 Thông tư thay thế Thông tư 61/2016/TT-BTC về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế và lãnh đạo Bộ Tài chính.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị, trong 6 tháng còn lại của năm 2021, tập thể lãnh đạo và công chức Vụ QLT DNL cần bám sát diễn biến, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động rà soát, đánh giá cụ thể từng khoản thu, nguồn thu để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo, điều hành công tác thu, đảm bảo hoàn thành vượt dự toán được giao nhằm mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa chống dịch hiệu quả, từ đó, chung tay với ngành Thuế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng chính sách pháp luật và hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thuế của DNL, Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đề nghị Vụ QLT DNL cần tiếp tục khẩn trương triển khai rà soát các văn bản, hồ sơ còn tồn đọng để kịp thời tham mưu, hướng dẫn giải quyết đúng chế độ, đảm bảo thời hạn theo quy định.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, định kỳ, Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách lưu ý Vụ QLT DNL cần chủ động, phối hợp tích cực với Vụ TCCB, các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế sớm trình Tổng cục Thuế, trình Bộ Tài chính ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế DNL, của các Phòng thuộc Cục Thuế DNL.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc Vụ QLT DNL hiểu, nắm vững được quy trình và sử dụng thành thạo các ứng dụng quản lý của ngành đối với các chức năng quản lý thuế, đảm bảo vận hành theo chức năng, nhiệm vụ mới của Cục QLT DNL theo đúng tinh thần Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Thuế DNL

Ông Vũ Xuân Bách khẳng định: “Việc tổ chức lại công tác quản lý của Cục Thuế DNL là một bước thay đổi lớn không chỉ của đơn vị mà còn là sự chuyển đổi về mô hình tổ chức quản lý thu của cả ngành Thuế. Chính vì thế, tập thể lãnh đạo Tổng cục rất quan tâm và đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức của Cục Thuế DNL, vì vậy, đề nghị Vụ QLT DNL cần tập trung xây dựng kịch bản, kế hoạch tiếp nhận và bàn giao các DNL từ các Cục Thuế địa phương, đảm bảo sẵn sàng cho việc vận hành Cục Thuế DNL ngay từ 1/1/2022 theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng".

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/doanh-nghiep-lon-nop-hon-184000-ty-dong-vao-ngan-sach-trong-6-thang-d22310.html

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp lớn nộp 184.000 tỷ đồng vào ngân sách tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng