Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 02/12/2023

PVCombank đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030

THE LEADER 11:18 10/09/2020

Quá trình tái cơ cấu PVCombank được cho là cần nhiều nguồn lực và thời gian hơn dự kiến. Sau đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, ngân hàng tiếp tục đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030...

Quá trình tái cơ cấu PVCombank được cho là cần nhiều nguồn lực và thời gian hơn dự kiến. Sau đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020, ngân hàng tiếp tục đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030 với các chính sách đặc thù

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của PVCombank cho biết, hôm 17/4, ngân hàng đã tiếp tục bổ sung phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của ngân hàng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tới cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, trong đó đề xuất một số chính sách đặc thù.

Theo đó, PVCombank đề xuất được giãn thời gian thực hiện phương án cơ cấu lại ngân hàng đến năm 2030. Đồng thời kéo dài thời gian thực hiện các kiến nghị chưa được khắc phục tại các kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước với lộ trình từ năm 2020 đến 2030.

Ngân hàng cũng đề xuất được giữ nguyên nhóm nợ tại ngày 31/12/2019 đối với các khách hàng nằm trong phương án cơ cấu lại theo Đề án cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020. Hiện PVCombank đang phải giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cho vay SBIC (trước đây là Vinashin), một số thành viên của SBIC đã chuyển sang PVN và Vinalines đồng thời trích lập dự phòng và tiến hành thoái lãi phải thu theo lộ trình kéo dài đến năm 2030.

Ngoài ra, ngân hàng xin gia hạn thời gian trái phiếu đặc biệt VAMC đã phát hành năm 2018 từ 5 năm thành 10 năm. Và xin giãn thời gian thực hiện tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn theo thông tư 41 năm 2016 đến năm 2019.

Ra đời từ năm 2013 sau khi sáp nhập Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và ngân hàng Phương Tây (Western Bank), PVCombank đang trong giai đoạn thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 với các mục tiêu chính là tái cơ cấu danh mục tài sản, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn 9%, nợ xấu dưới 3%. Đồng thời xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra NHNN còn tồn tại của PVFC và Western Bank, thực hiện tăng trưởng tín dụng lành mạnh, phát triển mạng lưới...và thoái vốn nhà nước tại PVCombank theo lộ trình.

Đến cuối năm ngoái, PVCombank đã xử lý và thu hồi lũy kế hơn 11.000 tỷ đồng trong danh mục tín dụng. Đến giữa năm 2020, tổng cho vay khách hàng của ngân hàng là 78.267 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của ngân hàng cuối năm 2019 là 2%.

Ngoài ra, PVCombank đã tái cấu trúc danh mục đầu tư với việc xử lý và thu hồi hơn 1.834 tỷ đồng và giảm tổng đầu tư trực tiếp của ngân hàng xuống còn 3.542 tỷ đồng vào cuối năm ngoái. Ngân hàng đã dự phòng gần 400 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này.

Dù đang nỗ lực giảm giá trị danh mục đầu tư nhưng gần đây, PVCombank đã tăng mạnh đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (dư nợ được tính vào tăng trưởng tín dụng). Cụ thể trong nửa đầu năm nay, số sư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành của PVCombank tăng từ 9.013 tỷ đồng lên 18.719 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, cho vay khách hàng của PVCombank giảm nhẹ, kết quả là thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ đạt 689 tỷ đồng giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với chi phí hoạt động gia tăng, lợi nhuận hoạt động của ngân hàng chỉ đạt gần 300 tỷ đồng.

Tương tự như các ngân hàng đang tái cơ cấu khác, PVCombank phải trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng phần lớn lợi nhuận tạo ra dẫn đến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 27,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Để đảm bảo lợi ích cho người lao động và trích lập các quỹ, trong phươn án cơ cấu lai mới gứi tới Cơ quan Thanh tra Giám sát, PVCombank đề xuất được duy trì lợi nhuận mỗi năm ở mức độ phù hợp.

Bạn đang đọc bài viết PVCombank đề xuất kéo dài thời gian cơ cấu đến năm 2030 tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng