Hà Nội, Thứ Năm Ngày 24/06/2021
Có 10 Tết không ăn cùng gia đình, anh Nguyễn Ngọc Đức đoàn trưởng viên Jetsar Pacific vẫn nhớ như in thời khác có lần máy bay hạ cánh đúng vào giờ Giao thừa.
1 4 5 6 7 ... 8