Hà Nội, Thứ Tư Ngày 18/05/2022
Hàng không Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch viêm phổi cấp (virus Corona) gây ra. Đây là bất lợi lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cho con đường "cất cánh" trong năm 2020.
1 6 7 8 9 ... 10