Hà Nội, Thứ Hai Ngày 04/03/2024

Chủ đầu tư khu nhà ở Thụ Ninh huy động vốn trái luật

TÀI CHÍNH DN 09:17 09/09/2020

Công ty CP Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương huy động vốn trái luật?

Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Dự án Khu nhà ở Thụ Ninh - phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh), nằm trong khu vực Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định Số 1560/QĐ - TTg ngày 10/9/2015; được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Quyết định Số 88/QĐ - UBND ngày 20/2/2018, Quy hoạch phân khu Phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Dự án cũng được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tại Quyết định Số 1551/QĐ - UBND ngày 10/6/2019; được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định Số 642/QĐ - UBND ngày 22/11/2017 (trong đó đất trúng đấu giá là 156 lô, có diện tích 14.915,4 m2), đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất là Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương (Chủ đầu tư).

Ngày 01/7/2019, Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương đã có Văn bản Số 29/2019/CV - CĐL Về việc đề nghị lập dự án xây dựng nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh (xác định các vị trí xin chuyển nhượng đất nền và các vị trí phải xây dựng nhà ở để lập dự án).

Ngày 10/7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản Số 1362/SXD - QLN gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Về việc đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi xây dựng xong hạ tầng tại dự án Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Trong đó, Văn bản Số 1362/SXD - QLN của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nêu: Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã xây dựng xong hạ tầng (chuyển nhượng đất nền): Căn cứ Điều 41, Nghị định 43/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai; Căn cứ Quy hoạch chi tiết được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định Số 1551/QĐ - UBND ngày 25/6/2019; Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 05/7/2019, Sở Xây dựng và các sở liên quan thống nhất báo cáo một số nội dung như sau:

Chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đối với 28 lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường cấp khu vực có mặt cắt ngang rộng 22.5m và mặt cắt ngang rộng 27,0m (bao gồm 01 lô LK11-01; 14 lô từ LK6-15 đến LK6-28; 11lô từ LK7-12 đến LK7 – 22; 02 ô từ ODV1-20.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho phép chuyển nhượng đất nền đối với các lô đất còn lại của dự án (128 lô), có mặt tiếp giáp với các tuyến đường nội bộ của dự án.

Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương có trách nhiệm thưc hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư khu nhà ở và hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đảm bảo thủ tục, tiến độ đầu tư theo quy định.

Trước khi thực hiện kinh doanh bất động sản phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận dự án có đủ điều kiện được kinh doanh theo quy định.

Đến ngày 20/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mới ban hành Quyết định Số 197/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.

Song, trái ngược với nội dung yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc tuân thủ pháp luật của đơn vị này, Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương đã “âm thầm” tiền hành huy động vốn cho Dự án Khu nhà ở Thụ Ninh, thông qua hình thức ủy quyền cho một đơn vị khác đứng ra ký hợp đồng đặt cọc hoặc hợp đồng góp vốn (số tiền góp vốn thực chất là chuyển nhượng lô đất với giá trị hàng tỷ đồng).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương đã ủy quyền cho Công ty TNHH Bất động sản Ngọc Viễn Đông đứng ra ký Hợp đồng góp vốn với khách hàng (tháng 12/2019). Sau đó, các khách hàng này lại tiếp tục chuyển nhượng cho các cá nhân tiếp theo, thông qua một số sàn giao dịch bất động sản với hình thức chuyển nhượng quyền góp vốn (quyền được mua các lô đất đã ghi cụ thể trong Hợp đồng góp vốn) giữa các cá nhân với nhau...

Theo thông tin TC Tài chính Doanh nghiệp có được, đến thời điểm này Dự án Khu nhà ở dân cư dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất Thụ Ninh, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương làm Chủ đầu tư chưa được bất kể cơ quan có thẩm quyền nào xác nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định, trong đó chưa có thông báo đủ điều kiện huy động vốn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, có thể nói việc huy động vốn của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương đang có dấu hiệu sai về hình thức (góp vốn để được nhận sản phẩm) và trái với quy định tại Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định 99/2015/NĐ-CP (Điều 19) ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Điều đó, dẫn tới các Hợp đồng góp vốn mà khách hàng đã ký với Công ty TNHH Bất động sản Ngọc Viễn Đông có nguy cơ bị vô hiệu...

Bên cạnh đó, việc làm của Công ty Cổ phần Cơ - Điện lạnh và Bất động sản Kim Cương đã và đang đẩy khách hàng vào nguy cơ đầy rủi ro "tiền mất tật mang", khi ký các Hợp đồng góp vốn cho Dự án Khu nhà ở Thụ Ninh với những pháp nhân khác mà tính pháp lý rất bấp bênh; đồng thời, cũng tiềm ẩn những tranh chấp không đáng có từ việc mua đi bán lại giữa các cá nhân tiếp theo.

TC Tài chính Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Chủ đầu tư khu nhà ở Thụ Ninh huy động vốn trái luật tại chuyên mục Pháp lý bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp lý bất động sản