Hà Nội, Thứ Hai Ngày 17/05/2021
Những học viên "chui", sau khi được đào tạo "chui" sẽ nghiễm nhiên hành nghề... phẫu thuật thẩm mỹ "chui". Có vào bên trong những "lò" đào tạo "bác sĩ thẩm mỹ" ...
1 6 7 8 9 ... 10