Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 19/08/2022
Ngang nhiên đến nhà của khách hàng, giới thiệu là chuyên viên xử lý nợ xấu của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), gửi cho gia đình khách hàng tờ Thông báo khởi kiện.
1 7 8 9 10 ... 11