Hà Nội, Thứ Ba Ngày 03/10/2023

Hòa Bình: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn

TDVN 10:56 13/03/2020

Hòa Bình ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; Năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80%.

Hòa Bình: Ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030

UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án là huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, thụ hưởng và cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Hòa Bình. Hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch, nhằm khai thác tiềm năng về bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường cho phát triển du lịch, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Hòa Bình: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện đồng thời hai mục tiêu đó là phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giới thiệu, quảng bá về văn hóa và con người Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Đề án đưa ra các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Đánh giá tổng thể về tiềm năng và hiện trạng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh; Xác định những yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh; Xác định mục tiêu, định hướng và đề xuất các giải pháp cho phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Xây dựng mẫu các mô hình du lịch cộng đồng có thế mạnh của tỉnh và danh mục hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Yên Bái: Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80%

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái, trong năm 2020, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sẽ hướng tới mục tiêu tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nhiều chỉ tiêu được đặt ra, trong đó, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80%; tỷ lệ làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 66%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 86%.

Tuyên truyền, quán triệt và hướng dẫn 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm đạt 61%; 100% các trường học trên địa bàn đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào chương trình ngoại khóa và thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa tại trường học;…

Sơn La: Tập trung xây dựng sản phẩm văn hóa đối ngoại

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Kế hoạch thực hiện chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2030.

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong nước, vừa giới thiệu hiệu quả nghệ thuật Sơn La với bạn bè quốc tế; Khuyến khích đồng sản xuất, hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc…

Trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật giữa bảo tàng tỉnh Sơn La với các Bảo tàng của các nước trong khu vực và trên thế giới để giới thiệu kho tàng di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật có lồng ghép với các chương trình giới thiệu về các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực đặc sắc của tỉnh, quảng bá hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, thể thao…ở quy mô cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy công tác truyền thông quốc tế, giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Sơn La.

Tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật với các dân tộc thiểu số của các tỉnh trong nước, trong khu vực nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh và hiệu quả của đối ngoại nhân dân; xây dựng và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa của tỉnh Sơn La bằng nhiều ngôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế,…

Theo Tổ quốc

Link gốc : http://toquoc.vn/hoa-binh-phat-trien-du-lich-cong-dong-gan-voi-xay-dung-nong-thon-20200313082906796.htm

Bạn đang đọc bài viết Hòa Bình: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn tại chuyên mục Kinh tế địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Kinh tế địa phương