Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 21/06/2024

Cải cách hành chính theo TCVN ISO 9001:2015

TDVN 14:17 05/05/2020

Là địa phương liên tiếp dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, 2 năm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải cách hành chính theo ISO 9001:2015

Quảng Ninh chính thức triển khai tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 để thay thế phiên bản TCVN ISO 9001:2008 áp dụng từ năm 2014, đến nay Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã chứng minh hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính.

100% cơ quan hành chính tại Quảng Ninh được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001-2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.

TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản, tương ứng với chu trình PDCA (lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra - cải tiến), được đánh giá là sự nâng cấp và thay thế hoàn hảo cho hệ thống quản lý chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm.

Tại Quảng Ninh, ngay khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt chuyển đổi sang ISO 9001:2015, Sở KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai chuyển đổi bằng việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý điều hành ISO của các cơ quan hành chính trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, 100% sở, ban, ngành và 13 UBND cấp huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng, chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định; 100% quy trình của TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị trực thuộc đã được xây dựng chuyển đổi theo TCVN ISO 9001:2015; 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 177 xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển đổi sang TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện công bố lại đảm bảo quy định, trước 2 năm so với kế hoạch Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề ra.

Theo đánh giá của Sở KH&CN - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, việc áp dụng hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015 giúp lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức, lao động xử lý công việc nhanh chóng và khoa học, hiệu quả; quy trình thực hiện công việc được kiểm tra chặt chẽ thông qua cơ chế thông tin báo cáo, giúp truy tìm được nguyên nhân sai sót nhanh chóng và ngăn chặn tái diễn hiệu quả. Đồng thời, ISO 9001:2015 cũng giúp đảm bảo hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn, công khai và minh bạch; các quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Ông Hà Thế Nam, Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, cho biết: Ý nghĩa lớn nhất của việc ứng dụng hệ thống này theo TCVN ISO 9001:2015 vào công tác cải cách hành chính là giúp ý thức trách nhiệm của từng CBCCVC-LĐ trong bộ máy hành chính nhà nước được nâng cao; tiêu chuẩn và căn cứ đánh giá thành tích công việc được xác lập cụ thể theo nhiều tiêu chí; các khâu giải quyết TTHC ngày càng đảm bảo rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.

Nhờ áp dụng TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công của Quảng Ninh ngày càng hiện đại hóa và môi trường công vụ văn minh hơn. Ở các nội dung cụ thể của hành chính công, như: Quản lý tài liệu, hồ sơ, bảo mật các tài liệu quan trọng; hoạt động của các trung tâm hành chính công; quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả và kiểm tra kết quả... đều rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ CBCCVC và chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Trong năm 2019, hệ thống dịch vụ công toàn tỉnh đã giải quyết đúng hạn 742.735/751.695 hồ sơ TTHC, đạt 99%. Hơn hết, sự hài lòng và tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng nâng cao.

Trong 2 năm 2017 và 2018, Quảng Ninh liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, điểm số năm sau cao hơn năm trước; dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và cũng là năm thứ hai liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu về bảng xếp hạng cạnh tranh cấp quốc gia này.

Cùng với việc áp dụng ISO 9001:2015, từ năm 2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) được tỉnh cho thí điểm áp dụng ISO điện tử, cho kết quả ban đầu tương đối khả quan. Hiện, Sở KH&CN nghiên cứu, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương và phương án tích hợp ISO điện tử với nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh, áp dụng thí điểm thêm tại 15 sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh để sớm triển khai nhân rộng cho toàn bộ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Với ISO 9001:2015 cùng nền tảng vững chắc của hệ thống chính quyền điện tử, Quảng Ninh chắc chắn gặt hái thêm nhiều thành công trong công tác cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, Bộ KH&CN công bố mô hình khung hệ thống ISO 9001: 2015. Mô hình khung này được xây dựng, áp dụng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Mô hình khung này nhằm giúp các cơ quan, tổ chức tại địa phương tích hợp các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính… lồng ghép với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc để điều hành, giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu và minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình khung do Bộ KK&CN xây dựng áp dụng cho các loại hình cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Mục đích của việc xây dựng mô hình khung cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL); hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng HTQLCL

Nội dung chính của Phần 1 là hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương xác định phạm vi áp dụng HTQLCL theo quy định tại Quyết định 19, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Phần 2: Mô hình HTQLCL

Phần này hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của TCVN ISO 9001:2015 so với TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình HTQLCL, các Phụ lục và hướng dẫn kèm theo.

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc

Phần này bao gồm Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình giải quyết công việc của cơ quan.

Theo VietQ

Link gốc : http://vietq.vn/cai-cach-hanh-chinh-theo-tcvn-iso-90012015-diem-sang-tu-quang-ninh-d173492.html

Bạn đang đọc bài viết Cải cách hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 tại chuyên mục Nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Nhà nước