Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 20/07/2024

Hàng loạt bất cập của EVNNPT: Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm?

Môi trường đô thị 13:44 16/07/2020

Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hoàng loạt bất cập của EVNNPT tại dự án đường dây 500kV trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên.

Kiểm toán Nhà nước vừa có Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đường dây 500kV trung tâm điện lực Vĩnh Tân – Rẽ Sông Mây – Tân Uyên. Theo đó, chủ đầu tư dự án là Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT). Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam.

Mục tiêu góp phần giải phóng công suất trung tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh bình thuận và hệ thống điện quốc gia. Trước mắt, truyền tải công suất nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và hệ thống lưới điện Quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền Nam.

EVNNPT bị Kiểm toán Nhà nước điểm hàng loạt những bật cập ở dự án đường dây 500kV trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên. Ảnh; EVNNPT.

Dự án có tổng nguồn vốn là hơn 5.300 tỷ đồng, do Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia huy động và vốn vay thương mại NEXI.

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán này cũng chỉ ra hàng loạt vấn đề bất cập tại dự án này.

Hàng loạt bất cập

Theo Kiểm toán Nhà nước, công tác khảo sát, vạch tuyến chưa phù hợp với thực tế dẫn đến phải khảo sát bổ sung đoạn tránh khu công nghiệp DOFICO và đoạn đầu nối vào ĐD 500kV Sông Mây – Tân Uyên với giá trị gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EVNNPT phê duyệt dự án khi nguồn vốn của Dự án chỉ mới nêu dự kiến nguồn vốn, phương án tài chính là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

EVNNPT phê duyệt đầu tư dự án trước khi Bộ TNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường điều chỉnh là chưa phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định của Chính phủ.

Phương pháp lập tổng mức đầu tư,đơn vị đang xác định chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (2014-2018) là 28,05% dựa trên chỉ số giá xây dựng của TP.HCM là chưa đúng với địa bàn xây dựng công trình. Sau khi tính lại, tổng mức đầu tư công trình giảm hơn 411 tỷ đồng (dự phòng cho yếu tố trượt giá 15,75%).

Về công tác khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán, có hàng loạt những bất cập tại các gói thầu. Trong đó, Kiểm toán nhà nước chỉ ra gói số 7 – xây lắp đường dây, dự toán gói thầu tính sai hơn 46 tỷ đồng.

Nhiều gói thầu chậm tiến độ đến gần 2 năm

Theo Kiểm toán Nhà nước, tiến độ toàn dự án chậm 9 tháng so với quy định trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do chậm tiến độ tại các gói thầu xây lắp bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp số 7 còn chậm 20 tháng so với yêu cầu của hợp đồng ban đầu.

Gói thầu số 12, 13 đến thời điểm kết thúc kiểm toán các bên chưa hoàn thành các nghĩ vụ theo hợp đồng đã ký mà chủ đầu tư và nhà thầu mới chỉ tiến hành gia hạn tiến độ lần lượt các gói tháng 12/2018 và 6/2018. Tiến độ gói thầu chậm 10 và 16 tháng.

“Công trình chậm tiến độ so với dự kiến là giảm hiệu quả của dự án”, Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Đề nghị kiểm điểm các cá nhân, tập thể ở nhiều gói thầu

Đối với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể còn để xảy ra tồn tại, thiếu sót trong công tác lập trình tổng mức đầu tư, lập trình thẩm định dự toán các gói thầu (số 03,04,07) chưa đúng quy định; Nghiệm thu thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành chưa phù hợp với khối lượng thực tế thi công và các đường dẫn của EVNNPT.

Được biết, ông Trương Hữu Thành đang giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam.

Đối với EVNNPT, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư còn để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong công tác thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán gói số 03,04,07 chưa đúng quy định.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT. Ảnh: EVNNPT.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là doanh nghiệp nhà nước duy nhất có nhiệm vụ phát triển và vận hành hệ thống truyền tải điện trên toàn quốc liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Người đứng đầu EVNNPT là ông Nguyễn Tuấn Tùng, giữ chức vụ Tổng giám đốc. Ông Tùng đã qua các chức vụ Phó giám đốc Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Phó Tổng giám đốc EVN NPT trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc EVN NPT.

Trách nhiệm của các tập thể, cá nhân EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam để xảy ra hàng loạt những vấn đề bất cập ở dự án trên đã được kiểm điểm, xử lý như thế nào, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Link gốc : https://www.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/kiem-toan-nha-nuoc-diem-mat-hang-loat-bat-cap-cua-evnnpt-a74098.html?fbclid=IwAR1GRnwvWS_i2FoJAern2OUrrqgeGYWwJkAXeIcj13VQpp1PVqd_wUxU3tQ

Bạn đang đọc bài viết Hàng loạt bất cập của EVNNPT: Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm? tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp luật