Hà Nội, Thứ Năm Ngày 23/05/2024

Bộ Chính trị yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách về đất đai

TDVN 13:26 12/09/2022

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 với trọng tâm là yêu cầu chủ động gỡ vướng, không để xảy ra tham nh

Bộ Chính trị yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách về đất đai
Nguồn lực về đất đai vẫn chưa được khai thác và phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh minh họa: Một góc khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 được ban hành tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Bộ Chính trị yêu cầu đồng thời với quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, phải chủ động, tập trung nghiên cứu, thể chế hóa các nội dung trong nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch; sớm đưa Nghị quyết 18 và Luật Đất đai vào cuộc sống.

Không để xảy ra tham nhũng chính sách về đất đai

Với mục tiêu quan triệt tinh thần không để xảy ra tham nhũng chính sách về đất đai, tại Kế hoạch vừa ban hành, Bộ Chính trị giao Đảng Đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất (hoàn thành trong năm 2023).

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tình hình triển khai thực hiện pháp luật về đất đai (từ năm 2022).

Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Đảng Đoàn Quốc hội và các cơ quan có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan; xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các dự án luật liên quan trình Quốc hội xem xét, thông qua (chủ yếu hoàn thành trong quý IV/2022).

Đồng thời thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết 18; tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết này hoàn thành trong năm 2024.

Ban Nội chính Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp chủ động giám sát quá trình xây dựng pháp luật về đất đai, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, công khai, mình bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật về đất đai (thực hiện từ năm 2022).

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

Cũng tại Kế hoạch vừa ban hành, đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quuyết 18 và thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm về đất đai (thực hiện từ năm 2022).

Bộ Chính trị cũng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tăng cường thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy, ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn theo Nghị quyết 18 và quy định của pháp luật để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai (từ năm 2022).

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18 và chính sách, pháp luật về đất đai.

Link gốc : https://markettimes.vn/bo-chinh-tri-yeu-cau-khong-de-xay-ra-tham-nhung-chinh-sach-ve-dat-dai-3554.html

Bạn đang đọc bài viết Bộ Chính trị yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách về đất đai tại chuyên mục Vấn đề hôm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Vấn đề hôm nay