Hà Nội, Chủ nhật Ngày 04/12/2022
Có 10 Tết không ăn cùng gia đình, anh Nguyễn Ngọc Đức đoàn trưởng viên Jetsar Pacific vẫn nhớ như in thời khác có lần máy bay hạ cánh đúng vào giờ Giao thừa.
1 6 7 8 9 ... 10