Hà Nội, Thứ Ba Ngày 27/07/2021

Thông tin về việc lựa chọn nhà thầu tại EVN SPC

TDVN 12:57 15/07/2020

Hàng năm, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có EVN SPC chi hàng ngàn tỷ đồng cho việc mua sắm trang thiết bị, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình… phục vụ sản xuất.

Đơn cử, gói thầu SPC- KfW3-W4: xây dựng và lắp đặt VTTB (vật tư thiết bị) công trình: đường dây 110kV Long Mỹ – Mỹ Tú. Dự án thành phần 3: Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ khu vực miền Nam vay vốn ODA của chính phủ Đức. Được biết, gói thầu này có giá phê duyệt dự toán là 21.706.985.041 đồng đã bao gồm thuế VAT.

Tại gói thầu SPC-KfW3-W7 Xây dựng và lắp đặt VTTB công trình trạm 110kv Trà Cú, đường dây 110kv Cầu Kè, Trà Cú, Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Dự án thành phần 3: Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ khu vực Miền Nam. Vay vốn ODA của chính phủ Đức có giá trị dự toán được phê duyệt là 62.471.707.888 đồng đã bao gồm thuế VAT.

Chia sẻ về những gói thầu trên, đại diện EVN SPC cho biết: Về Gói thầu SPC-KfW3-W4 (gọi tắt là W4): Xây dựng và lắp đặt VTTB Công trình Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú; Hồ sơ dự án được lập từ năm 2016; Tháng 7/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Văn bản số 2777/EVN-ĐT ý kiến vè nội dung BCNCKT một số dự án lưới điện 110kV vay vốn KfW do EVNSPC làm chủ đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của EVN, EVNSPC đã có Tờ trình số 7962/TTr-EVNSPC ngày 03/10/2016 về việc thẩm định, phê duyệt BCNCKT công trình. Ngày 11/10/2016, EVN có Tờ trình số 4300/TTr-EVN đến Bộ Công Thương về việc thẩm định và phê duyệt BCNCKT công trình. Ngày 16/3/2017, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 859/QĐ-BCT về việc phê duyệt BCNCKT công trình và ủy quyền EVNSPC phê duyệt TKBVTC-DT tại Quyết định số 1757/QĐ-EVNSPC.

Trụ sở Tổng Cty điện lực Miền Nam

Về Gói thầu SPC-KfW3 –W7 (gọi tắt là gói W7): Xây dựng và lắp đặt VTTB Công trình tạm 110kV Trà Cú và Đường dây 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Hồ sơ dự án được lập từ năm 2016; Tháng 7/2016, EVN có Vưn bản số 2777/EVN-ĐT ý kiến về nội dung BCNCKT một số dự án lười điện 110kV vay vốn KfW do EVNSPC làm chủ đầu tư. Thực hiện theo chỉ đạo của EVN, EVNSPC có Tờ trình số 7500/TTr-EVN SPC ngày 16/9/2016 vè việc thẩm định, phê duyệt BCNCKT công trình. Ngày 11/10/2016, EVN có Tờ trình số 4003/TTr-EVN đến Bộ Công Thương về việc thẩm định và phê duyệt BCNCKT công trình. Ngày 07/2/2017, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 345/QĐ-BCT về việc phê duyệt BCNCKT công trình và ủy quyền EVNSPC phê duyệt TKBVTC-DT, trên cơ sở đó vào ngày 31/05/2018 EVNSPC đã phê duyệt TKBVTC-DT tại Quyết định số 1756/QĐ- EVNSPC.

Hai gói thầu W4 và EE7 thuộc Dự án thành phần 3 - Lưới điện hiệu quả tại thành phố vừa và nhỏ khu vực miền Nam vay vốn ODA của Chính phủ Đức trên cơ sở Hiệp định khoản vay (Loan Agreement) thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức được đại diện hai bên là Bộ Tài chính của Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) ký vào ngày 10/06/2016. Đi kèm với Hiệp định vay là Hiệp định riêng (Separete Agreement) đã được thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức đại diện ký ký kết là Ngân hàng Tái thiết Đức và EVN cùng với 03 Tổng Công ty Điện lực miền.

Nhân viên điện lực đang kiểm tra đường dây (ảnh minh hoạ)

Liên quan đến nội dung thực hiện công tác đấu thầu cho các gói thầu vay vốn KfW đều được hướng dẫn trong Hiệp định riêng. Tại Khoản 4. Trao hợp đồng hàng hóa và dịch vụ khác thuộc Mục II. Thực hiện dự án của Hiệp định riêng có quy định chi tiết đến quá trình xem xét, phê duyệt của KfW và đơn vị tư vấn thực hiện dự án SMEC (là đơn vị tư vấn độc lập giám sát việc thực hiện dự án của các Tổng Công ty Điện lực đồng thời trong một số tình huống có thể thay mặt KfW xử lý các vấn đề liên quan đến đấu thầu theo hướng dẫn cũng như quy định của KfW). Cụ thể, KfW/ tư vấn SMEC xem xét và phê duyệt tất cả các bước của quá trình đấu thầu (phê duyệt hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng) trước khi chủ đầu tư phê duyệt cho các gói thầu thuộc diện xem trước (prior reviews) mà ở đây các gói thầu W4 và W7 được KfW chọn các gói thầu xem trước. Những gói thầu xem sau (theo sự chọn lựa của KfW) thì sau khi Chủ đầu tư đấu thầu và ký hợp đồng, KfW sẽ đề nghị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm tra tính tuân thủ quy định hướng dẫn của KfW đối với các gói này.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 "Đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước Quốc tế, thỏa thuận Quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước Quốc tế và thỏa thuận Quốc tế đó".

Dựa trên KHLCNT của EVN phê duyệt, 02 gói thầu W4 và W7 được hình thành trên cơ sở tổng mức đầu tư và dự toán được phê duyệt. EVNSPC phê duyệt dự toán cho 02 gói thầu nói trên theo Quyết định số 3196/QĐ-EVN SPC và Quyết định số 3198/QĐ – EVNSPC vào ngày 02/10/2018. Hồ sơ mời thầu của 02 gói thầu W4, W7 được KfW phê duyệt vào ngày 26/11/2018. Thông báo mời thầu cho gói thầu này được đăng tải minh bạch, công khai trên trang mua sắm công vào ngày 27/11/2018 với số TBMT 20181166044 và 20181166163. Hồ sơ mời thầu của gói thầu này phát hành từ 03/12/2018 đến 10/01/2019.

Đối với gói thầu W4, trong số 13 nhà thầu mua HSMT, có 02 nhà thầu nộp HSDT đó là Công ty CP XLĐ Cần Thơ và Liên danh Công ty TNHH HBT Toàn Cầu – Công ty CP Đầu tư và xây lắp Thương mại Tân Việt. đối với gói thầu W7, trong số 17 nhà thầu mua HSMT, có 02 nhà thầu nộp HSDT đó là Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang và Công ty CP xây lắp điện 1. Qua quá trình đánh giá hồ sơ kỹ thuật, được KfW thông qua vào ngày 20/05/2019 (W4) và 24/7/2019 (W7), EVNSPC đã phê duyệt danh sách đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vào ngày 21/4/2019 (W4) và ngày 29/7/2019 (W7), đã tiến hành mở giá vào ngày 23/5/2019 (W4) và 30/7/2019 (W7). Kết quả mở giá của 02 gói thầu, Công ty CP XLĐ Cần Thơ là nhà thầu chào giá thấp nhất gói W4 với giá 24.500.000.000 đồng, so với dự toán được duyệt là 21.706.985.041 đồng (vượt 13%); Công ty CP bê tông ly tâm Nha Trang là nhà thầu chào giá thấp nhất gói W7 với giá 71.181.936.877 đồng so với dự toán được duyệt là 62.471.707.888 đồng (vượt 14%).

Do 02 gói thầu W4, W7 thuộc dự án vay vốn ODA của chính phủ Đức (nhà tài trợ) và cũng là gói thầu được chọn để nhà tài trợ “xem trước”. Theo hướng dẫn mua sắm nhà tài trợ tại mục 2.25 quy định chủ đầu tư không được phép đàm phán với nhà thầu làm thay đổi hồ sơ dự thầu hoặc không được phép làm rõ dẫn đến thay đổi giá dự thầu…; mục 2.38 quy định giá dự thầu thấp nhất vượt dự toán gói thầu không phải là lý do để hủy thầu.

Căn cứ mục 3.6 trong Hiệp định Khoản vay, quy định nếu Bên vay không sử dụng phần tiền trong khoản vay hoặc phần tiền đó không được giải ngân do hết hạn hoặc do những lý do khác mà KfW không chịu trách nhiệm thì Bên vay sẽ phải bồi thường một khoản chi phí cho KfW (non-acceptance compensation). Theo tính toán của nhà tài trợ, phí bồi thường đó khoảng 15% phần tiền không được sử dụng.

Cùng với báo cáo từ các địa phương, công trình Đường dây Long Mỹ - Mỹ Tú và Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải đang rất cấp thiết do áp lực phụ tải.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định Hướng dẫn mua sắm của nhà tài trợ KfW và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, EVN SPC đã có Thư gửi đến nhà tài trợ và đồng thời có văn bản gửi đến Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (thuộc Bộ Công Thương), Cục Quản lý đấu thầu (thuộc Bộ KHĐT) và EVN để xin được hướng dẫn xử lý tình huống của các gói thầu nói trên. Sau khi xem xét, nhà tài trợ, các cơ quan có thẩm quyền và EVN đã dướng dẫn EVN SPC một số nội dung để thực hiện.

Trên cơ sở giá gói thầu được phê duyệt hiệu chỉnh, EVN SPC đã mời 02 nhà thầu là Công ty CP XLĐ Cần Thơ (gói W4) và Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang (gói W7) có giá trị thấp nhất và giá đề nghị trúng thầu không vượt quá gói thầu sau khi phê duyệt hiệu chỉnh vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng ngày 22/05/2020 (dựa trên các dự thảo hợp đồng đã được KfW phê duyệt).

Theo KT Chứng khoán

Link gốc : https://kinhtechungkhoan.vn/thong-tin-ve-viec-lua-chon-nha-thau-tai-evn-spc-70989.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Bạn đang đọc bài viết Thông tin về việc lựa chọn nhà thầu tại EVN SPC tại chuyên mục Nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Nhà nước