Hà Nội, Thứ Tư Ngày 29/06/2022
Cũng tại chung cư này, còn một chuyện bi hài nữa là có một cụ già, cứ hễ thấy ai bật điện hành lang là cụ ra tắt, với lý do tiết kiệm điện.
1 6 7 8 9 ... 10