Hà Nội, Thứ Ba Ngày 16/04/2024
Trong gần 3 năm hoạt động, mỏ đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Thành TH (DN Minh Thành TH) đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề.
1 ... 2